Ustalenia Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła

W dniu 18 lutego odbyła się w Dąbrówce Wlkp. Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła, na której poddano ocenie wykonanie zadań i budżetu za rok poprzedni oraz podjęto uchwałę o zadysponowaniu środków w budżecie na rok 2021. Ze wzgl na ograniczenia związane z pandemią Covid – 19 w roku poprzednim nie mogły odbyć się zaplanowane imprezy o charakterze regionalnym, co spowodowało niewydatkowanie środków z budżetu na wsparcie tych imprez. Dotacjami objęto jedynie Konkurs literacki im. E. Paukszty w Kargowej oraz Festiwal Dud Polskich w Zbąszyniu, ponieważ w obydwu tych wydarzeniach jury oceniało zgłoszone do konkursu prace w formie zaocznej. Nie odbyła się uroczysta gala, na której miano wręczyć nagrody dla wytypowanych przez Kapitułę osób i zespołów . Uroczystość tę przełożono na termin późniejszy, w którym będzie także możliwe zorganizowanie jubileuszu 25 lecia istnienia Stowarzyszenia Gmin.

Do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczono pozyskanie środków z Lubuskiego Funduszu Rozwoju Wsi , co umożliwiło zakup 24 ławeczek na wyposażenie szlaków rowerowych. Każda gmina otrzymała po 4 ławeczki wyposażone w znaczniki z kodem QR umożliwiającym odsłuchanie 18 legend regionalnych. Legendy te są także dostępne bezpośrednio po wejściu na stronę www.lgdrk.pl.

W ciągu roku nastąpiła zmiana na stanowisku starosty, dotychczasowy starosta Jacek Kolesiński – wójt gminy Siedlec został zastąpiony przez burmistrza Zbąszynka – Wiesława Czyczerskiego. Jego zastępcą został burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiński.

W nowym budżecie zaplanowano środki na wspieranie wydarzeń o charakterze regionalnym odbywające się w poszczególnych gminach Regionu Kozła, na wydanie nowej mapy szlaków rowerowych zaktualizowanej o kody umożliwiające poznanie wyjątkowych miejsc za pomocą smartfonów. O dotację do tego przedsięwzięcia będziemy się ubiegać z Lubuskiego Funduszu Rozwoju Wsi. Jednym z istotnych wydatków będzie opracowanie bibliografii związanej z wydawnictwami dotyczącymi Regionu Kozła. Ukaże się ona zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, z dostępem na serwerze , który będzie w Muzeum Regionu Kozła. Umożliwi to osobom przygotowującym opracowania naukowe na dotarcie do podstawowych informacji o życiu naszego regionu i jego historii.

Opr. Sz. Sobczak