Turystyka rowerowa

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją krajobrazową ścieżek rowerowych na terenie gmin: Kargowa, Babimost, Zbąszynek i Zbąszyń. Główną ideą opracowania jest przedstawienie fotografii i filmów prezentujących walory ścieżek rowerowych na profilach wysokościowych. Oprócz nachylenia terenu, profile ukazują też typy użytkowania terenu występujące wzdłuż trasy (lasy, pola, łąki oraz tereny zabudowane).

Poniżej przedstawiamy pętlę rowerową łącząca gminy: Kargowa, Babimost, Zbąszynek i Zbąszyń oraz kilka krótkich tras zlokalizowanych w sąsiedztwie pętli.

http://sciezki.regionkozla.pl

Pętla rowerowa ma długość 53 km (przebieg trasy widać na profilu oraz mapie) i prawie w całości prowadzi po ścieżkach rowerowych o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej. Jedynie na kilku krótkich odcinkach rowerzyści pojadą wzdłuż dróg asfaltowych i gruntowych.

Ukształtowanie terenu wzdłuż pętli jest zróżnicowane, ale dominują odcinki płaskie oraz o lekkim nachyleniu terenu co powoduje, że trasa jest łatwa i możliwa do pokonania przez osoby nie mające zaawansowanej kondycji fizycznej.

Pętlę cechuje bardzo dobra infrastruktura turystyczna, na którą składają się liczne miejsca odpoczynku (ławki i stoły), tablice informacyjne, kąpieliska (Zbąszyń, Kolesin, Stare Kramsko, Jezioro Linie Duże ) oraz restauracje (Chlastawa, Kolesin, Wojnowo).

Atrakcyjność krajobrazowa pętli wynika z występowania różnych typów użytkowania terenu co wpływa na malowniczość trasy (dominują lasy i tereny rolnicze), dlatego warto ją przejechać o każdej porze roku.

Do walorów kulturowych, które możemy zobaczyć na trasie zaliczyć można drewniane kościoły (Chlastawa, Kosieczyn), Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych, drewniane, ludowe rzeźby przy plaży nad Jeziorem Linie Duże, Dwór Kolesin, drewnianą dzwonnicę w Starym Kramsku, ozdobione muralami ściennymi przystanki autobusowe w gminie Kargowa.

Zapraszamy do korzystania ze ścieżek rowerowych, które dedykowane są zarówno dla osób lubiących sporty rowerowe, jak i rodzinne wycieczki rowerowe.

Na terenach gmin Regionu Kozła prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Stale budowane są nowe ścieżki rowerowe i powstają nowe trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności. Dzięki tym szlakom możemy podziwiać wspaniałe krajobrazy, walory przyrodnicze i zabytki w poszczególnych gminach.

Pierwszy rajd rowerowy ,który przebiegał przez część gmin Regionu odbył się w roku 1999 i od tego czasu corocznie szlakami i ścieżkami rowerowymi organizowane są rajdy, w których uczestniczy po kilkudziesięciu cyklistów z wszystkich gmin Regionu Kozła. Celem rajdów rowerowych jest propagowanie turystyki, poznawanie pięknych zakątków Regionu, integrowanie społeczności lokalnej oraz promowanie zdrowego trybu życia. W gminach Regionu Kozła powstają kluby skupiające amatorów jazdy rowerem, które włączają się do wspólnej organizacji rajdów oraz przeprowadzają własne imprezy, na które zapraszają kolegów z sąsiednich gmin.

Poniżej przedstawiamy wykaz tras w poszczególnych gminach, które są przydatne do uprawiania turystyki rowerowej.


Gmina Babimost

  1. Trasa o długości 25 km – Babimost-Leśniki-Linie-Wojnowo-Stare Kramsko-Kolesin-Nowe Kramsko- Babimost . Czas przejazdu – ok. 5 godz. Atrakcyjne miejsca postoju: Linie – jezioro, plaża, Wojnowo- jezioro, Nowe Kramsko – kościół parafialny.
  2. Trasa o długości 11 km – Babimost -Zdzisław-Podmokle Wielkie-Podmokle Małe -Laski Dolne – Babimost  . Czas przejazdu – 1 godz. Możliwe miejsca postojowe: Podmokle Małe – Skansen Maszyn Rolniczych przy Szkole Podstawowej oraz rezerwat przyrodniczy „ Laski”
  3. Trasa o długości 27 km, czas przejazdu 5 godz. Przebieg trasy: Babimost-Laski-Nowe, Kramsko-Kolesin-Janowiec-Klępsk-Stare, Kramsko – Wojnowo-Kuligowo-Babimost.

Atrakcyjne miejsca na trasie: Nowe Kramsko – port lotniczy, Janowiec – Karczma Taberska, Klępsk – zabytkowy drewniany kościół, Wojnowo – pałac i jezioro.

W gminie Babimost warto zobaczyć: Późnoklasyczny ratusz, kościół parafialny i kościół cmentarny w Babimoście, Izbę Pamiątek Regionalnych, Skwer Muzyków Ludowych w Babimoście, Klasycystyczny kościół w Nowym Kramsku, port lotniczy w Nowym Kramsku, skansen maszyn rolniczych w Podmoklach Małych, Izbę Pamięci w Podmoklach Małych, rezerwat Laski, dzwonnicę w Starym Kramsku, pałacyk w Kolesinie.


Gmina Kargowa

  1. Trasa o długości 38 km , w tym 12 km ścieżki rowerowej Babimost- Kargowa. Przebieg trasy: Kargowa-Linie-Leśniki-Babimost – Nowe Kramsko – Kolesin- Stare Kramsko – Chwalim – Kargowa . Czas przejazdu 5 godz. Atrakcyjne miejsca: Linie – jezioro, Babimost – zabytki, Nowe Kramsko – port lotniczy, Chwalim – jezioro Zacisze.
  2. Trasa 15 km , czas przejazdu 1 godz. bez miejsc postoju. Przebieg: Kargowa – Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Kargowa . Część trasy biegnie Szlakiem Koźlarskim ( Kopanica, Wąchabno, Linie). Możliwość postoju nad jeziorami Wąchabno i Linie.
  3. Trasa o dł. 28 km z czasem przejazdu 3 godz. Kargowa- Linie – Leśniki- Babimost – Kuligowo – Wojnowo – Linie – Kargowa .

W gminie Kargowa warto zobaczyć:

Ratusz, zabytkowe kamieniczki przy ul. 27 Stycznia w Kargowej, pałac barokowy wraz z     zabytkowym parkiem w Kargowej, pałac w Wojnowie.


Gmina Siedlec

  1. Trasa – Atrakcje przyrodnicze – o dł. 22 km, przebiegająca od Siedlca przez Reklin, Starą Tuchorzę, Tuchorzę, Belęcin, Zakrzewo, Godziszewo, Chobienice, Wojciechowo, Nieborzę do Siedlca.
  2. Trasa – Miejsca pamięci – o dł. 20 km. Siedlec – Żodyń – Kopanica – Wielka Wieś – Mała Wieś – Wąchabno – Grójec Wielki – Chobienice – Wojciechowo – Nieborza – Siedlec. Czas przejazdu 5 godz. Podczas przejazdu wiele atrakcyjnych miejsc pamięci i obiektów przyrodniczych.
  3. Trasa – Drewniane budownictwo ludowe – 20 km. Czas przejazdu 4 godz. na trasie: Siedlec – Reklin – Stara Tuchorza – Tuchorza – Nowa Tuchorza – Boruja – Karna – Wojciechowo – Nieborza – Siedlec. Na trasie domy drewniane – tzw. poniatówki oraz drewniane obiekty inwentarskie z ubiegłego wieku.

W gminie Siedlec warto zobaczyć:

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Siedlcu, neogotycki pałac w Belęcinie, zespół pałacowy wraz z parkiem w Chobienicach, domy drewniane w Karnej, Starej Tuchorzy,     Nowej Tuchorzy i Borui, Stary rynek oraz kościół w Kopanicy, park podworski w Tuchorzy.


Gmina Trzciel

  1. Trasa – Wzdłuż jezior trzcieleskich – o dł. 20 km. Przebieg: Trzciel , Plaża nad Jeziorem Konin, Tartak Jabłonka, Jabłonka Stara, Silna Nowa, Jezioro Trzy Tonie, Borowy Młyn, Trzciel.

Czas przejazdu ok. 3 godz. Możliwe postoje nad jeziorami.

  1. Trasa – Kniejami trzcielskich lasów – o dl. 20 km. Czas przejazdu 3 godz. Przebieg trasy: Trzciel – Lutol Mokry – Dąbrówka Wlkp. – Depot – Rozgoziniec – Chociszewko – Jasieniec – Trzciel. Możliwe postoje: Dąbrówka Wlkp – pałac .
  2. Trasa dł. 40 km – Dookoła Gminy Trzciel . Czas przejazdu ok.5 godz. Przebieg trasy: Trzciel, Lutol Mokry, Dąbrówka Wlkp, Depot, Rogoziniec, Brójce, Łagowiec, Panowice, Bukowiec Międzyrzecki, Żydowo, Sierczynek, Świdwowiec, Trzciel.

W gminie Trzciel warto zobaczyć: domy o budowie szachulcowej z XVII w., grodzisko z poł. XII w., cmentarz żydowski, drewniany kościół w Sierczynku,park pałacowy w Łagowcu, wieżę widokową w Rybojadach.


Gmina Zbąszyń

  1. Trasa dł. 20 km – Wokół Jeziora Błędno. Przebieg: Zbąszyń, Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Perzyny, Przyprostynia, Zbąszyń. Czas przejazdu – 2 gopdz.
  2. Trasa dł. 30 km – z czasem przejazdu 3 godz. Przebieg: Zbąszyń, Chrośnica, Stefanowice, Boruja, Mariankowo,Belęcin, Zakrzewko, Stefanowo, Przyprostynia, Zbąszyń.
  3. Trasa dł. 56 km – z czasem przejazdu 6-7 godz. Przebieg trasy: Zbąszyń, Nowy Dwór, Łomnica, Chrośnica, Stefanowice, Boruja, Tuchorza, Reklinek, Siedlec, Nieborza, Wojciechowo, Chobienice, Przyprostynia,  Zbąszyń.


Gmina Zbąszynek

 1. Trasa dł. 30 km – Wokół południowego cypla Wału Zbąszynkowskiego. Przebieg trasy: Zbąszynek, Kręcko, Stradzewo, Kręcka Winnica, Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, Kosieczyn, Chlastawa, Samsonki, Dabrówka Wlkp., Depot, Boleń, Nowy Gościniec, Zbąszynek. Czas przejazdu – 4 godz. Możliwe miejsca postoju: Podmokle Małe, Chlastawa, Dąbrówka Wlkp.
 2. Trasa dł. 10 km – Wokół Zbąszynka. Przebieg: Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp., Samsonki, Chlastawa, Kosieczyn, Zbąszynek. Czas przejazdu – 1 godz.
 3. Trasa przyrodnicza o dł. 10 km od Zbąszynka przez Kosieczyn do rezerwatu „Kręcki Łęg”, Nowy Gościniec , Zbąszynek.

Na terenie gminy Zbąszynek warto zobaczyć: Rezerwat przyrody „Kręcki Łęg”, Punkt widokowy na pł części cypla wału Zbąszynkowskiego, pomnik upamiętniający miejsce walk   powstańców wielkopolskich z 1919 r., drewniany kościół z XVI w . w Kosieczynie,        drewniany kościół w Chlastawie, pałace w Nowej Wsi i Dąbrówce Wlkp. , zespół pałacowo   – parkowy w Kosieczynie.