Turystyka rowerowa

Na terenach gmin Regionu Kozła prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Stale budowane są nowe ścieżki rowerowe i powstają nowe trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności. Dzięki tym szlakom możemy podziwiać wspaniałe krajobrazy, walory przyrodnicze i zabytki w poszczególnych gminach.

Pierwszy rajd rowerowy ,który przebiegał przez część gmin Regionu odbył się w roku 1999 i od tego czasu corocznie szlakami i ścieżkami rowerowymi organizowane są rajdy, w których uczestniczy po kilkudziesięciu cyklistów z wszystkich gmin Regionu Kozła. Celem rajdów rowerowych jest propagowanie turystyki, poznawanie pięknych zakątków Regionu, integrowanie społeczności lokalnej oraz promowanie zdrowego trybu życia. W gminach Regionu Kozła powstają kluby skupiające amatorów jazdy rowerem, które włączają się do wspólnej organizacji rajdów oraz przeprowadzają własne imprezy, na które zapraszają kolegów z sąsiednich gmin.

Poniżej przedstawiamy wykaz tras w poszczególnych gminach, które są przydatne do uprawiania turystyki rowerowej.


Gmina Babimost

  1. Trasa o długości 25 km – Babimost-Leśniki-Linie-Wojnowo-Stare Kramsko-Kolesin-Nowe Kramsko- Babimost . Czas przejazdu – ok. 5 godz. Atrakcyjne miejsca postoju: Linie – jezioro, plaża, Wojnowo- jezioro, Nowe Kramsko – kościół parafialny.
  2. Trasa o długości 11 km – Babimost -Zdzisław-Podmokle Wielkie-Podmokle Małe -Laski Dolne – Babimost  . Czas przejazdu – 1 godz. Możliwe miejsca postojowe: Podmokle Małe – Skansen Maszyn Rolniczych przy Szkole Podstawowej oraz rezerwat przyrodniczy „ Laski”
  3. Trasa o długości 27 km, czas przejazdu 5 godz. Przebieg trasy: Babimost-Laski-Nowe, Kramsko-Kolesin-Janowiec-Klępsk-Stare, Kramsko – Wojnowo-Kuligowo-Babimost.

Atrakcyjne miejsca na trasie: Nowe Kramsko – port lotniczy, Janowiec – Karczma Taberska, Klępsk – zabytkowy drewniany kościół, Wojnowo – pałac i jezioro.

W gminie Babimost warto zobaczyć: Późnoklasyczny ratusz, kościół parafialny i kościół cmentarny w Babimoście, Izbę Pamiątek Regionalnych, Skwer Muzyków Ludowych w Babimoście, Klasycystyczny kościół w Nowym Kramsku, port lotniczy w Nowym Kramsku, skansen maszyn rolniczych w Podmoklach Małych, Izbę Pamięci w Podmoklach Małych, rezerwat Laski, dzwonnicę w Starym Kramsku, pałacyk w Kolesinie.


Gmina Kargowa

  1. Trasa o długości 38 km , w tym 12 km ścieżki rowerowej Babimost- Kargowa. Przebieg trasy: Kargowa-Linie-Leśniki-Babimost – Nowe Kramsko – Kolesin- Stare Kramsko – Chwalim – Kargowa . Czas przejazdu 5 godz. Atrakcyjne miejsca: Linie – jezioro, Babimost – zabytki, Nowe Kramsko – port lotniczy, Chwalim – jezioro Zacisze.
  2. Trasa 15 km , czas przejazdu 1 godz. bez miejsc postoju. Przebieg: Kargowa – Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Kargowa . Część trasy biegnie Szlakiem Koźlarskim ( Kopanica, Wąchabno, Linie). Możliwość postoju nad jeziorami Wąchabno i Linie.
  3. Trasa o dł. 28 km z czasem przejazdu 3 godz. Kargowa- Linie – Leśniki- Babimost – Kuligowo – Wojnowo – Linie – Kargowa .

W gminie Kargowa warto zobaczyć:

Ratusz, zabytkowe kamieniczki przy ul. 27 Stycznia w Kargowej, pałac barokowy wraz z     zabytkowym parkiem w Kargowej, pałac w Wojnowie.


Gmina Siedlec

  1. Trasa – Atrakcje przyrodnicze – o dł. 22 km, przebiegająca od Siedlca przez Reklin, Starą Tuchorzę, Tuchorzę, Belęcin, Zakrzewo, Godziszewo, Chobienice, Wojciechowo, Nieborzę do Siedlca.
  2. Trasa – Miejsca pamięci – o dł. 20 km. Siedlec – Żodyń – Kopanica – Wielka Wieś – Mała Wieś – Wąchabno – Grójec Wielki – Chobienice – Wojciechowo – Nieborza – Siedlec. Czas przejazdu 5 godz. Podczas przejazdu wiele atrakcyjnych miejsc pamięci i obiektów przyrodniczych.
  3. Trasa – Drewniane budownictwo ludowe – 20 km. Czas przejazdu 4 godz. na trasie: Siedlec – Reklin – Stara Tuchorza – Tuchorza – Nowa Tuchorza – Boruja – Karna – Wojciechowo – Nieborza – Siedlec. Na trasie domy drewniane – tzw. poniatówki oraz drewniane obiekty inwentarskie z ubiegłego wieku.

W gminie Siedlec warto zobaczyć:

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Siedlcu, neogotycki pałac w Belęcinie, zespół pałacowy wraz z parkiem w Chobienicach, domy drewniane w Karnej, Starej Tuchorzy,     Nowej Tuchorzy i Borui, Stary rynek oraz kościół w Kopanicy, park podworski w Tuchorzy.


Gmina Trzciel

  1. Trasa – Wzdłuż jezior trzcieleskich – o dł. 20 km. Przebieg: Trzciel , Plaża nad Jeziorem Konin, Tartak Jabłonka, Jabłonka Stara, Silna Nowa, Jezioro Trzy Tonie, Borowy Młyn, Trzciel.

Czas przejazdu ok. 3 godz. Możliwe postoje nad jeziorami.

  1. Trasa – Kniejami trzcielskich lasów – o dl. 20 km. Czas przejazdu 3 godz. Przebieg trasy: Trzciel – Lutol Mokry – Dąbrówka Wlkp. – Depot – Rozgoziniec – Chociszewko – Jasieniec – Trzciel. Możliwe postoje: Dąbrówka Wlkp – pałac .
  2. Trasa dł. 40 km – Dookoła Gminy Trzciel . Czas przejazdu ok.5 godz. Przebieg trasy: Trzciel, Lutol Mokry, Dąbrówka Wlkp, Depot, Rogoziniec, Brójce, Łagowiec, Panowice, Bukowiec Międzyrzecki, Żydowo, Sierczynek, Świdwowiec, Trzciel.

W gminie Trzciel warto zobaczyć: domy o budowie szachulcowej z XVII w., grodzisko z poł. XII w., cmentarz żydowski, drewniany kościół w Sierczynku,park pałacowy w Łagowcu, wieżę widokową w Rybojadach.


Gmina Zbąszyń

  1. Trasa dł. 20 km – Wokół Jeziora Błędno. Przebieg: Zbąszyń, Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Perzyny, Przyprostynia, Zbąszyń. Czas przejazdu – 2 gopdz.
  2. Trasa dł. 30 km – z czasem przejazdu 3 godz. Przebieg: Zbąszyń, Chrośnica, Stefanowice, Boruja, Mariankowo,Belęcin, Zakrzewko, Stefanowo, Przyprostynia, Zbąszyń.
  3. Trasa dł. 56 km – z czasem przejazdu 6-7 godz. Przebieg trasy: Zbąszyń, Nowy Dwór, Łomnica, Chrośnica, Stefanowice, Boruja, Tuchorza, Reklinek, Siedlec, Nieborza, Wojciechowo, Chobienice, Przyprostynia,  Zbąszyń.


Gmina Zbąszynek

 1. Trasa dł. 30 km – Wokół południowego cypla Wału Zbąszynkowskiego. Przebieg trasy: Zbąszynek, Kręcko, Stradzewo, Kręcka Winnica, Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, Kosieczyn, Chlastawa, Samsonki, Dabrówka Wlkp., Depot, Boleń, Nowy Gościniec, Zbąszynek. Czas przejazdu – 4 godz. Możliwe miejsca postoju: Podmokle Małe, Chlastawa, Dąbrówka Wlkp.
 2. Trasa dł. 10 km – Wokół Zbąszynka. Przebieg: Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp., Samsonki, Chlastawa, Kosieczyn, Zbąszynek. Czas przejazdu – 1 godz.
 3. Trasa przyrodnicza o dł. 10 km od Zbąszynka przez Kosieczyn do rezerwatu „Kręcki Łęg”, Nowy Gościniec , Zbąszynek.

Na terenie gminy Zbąszynek warto zobaczyć: Rezerwat przyrody „Kręcki Łęg”, Punkt widokowy na pł części cypla wału Zbąszynkowskiego, pomnik upamiętniający miejsce walk   powstańców wielkopolskich z 1919 r., drewniany kościół z XVI w . w Kosieczynie,        drewniany kościół w Chlastawie, pałace w Nowej Wsi i Dąbrówce Wlkp. , zespół pałacowo   – parkowy w Kosieczynie.