SKŁAD KAPITUŁY Stowarzyszenia RP Region Kozła

 1. Tomasz Kurasiński – Starosta, burmistrz Zbąszynia
 2. Jarosław Kaczmarek – Wicestarosta, Burmistrz Trzciela / Członek Kapituły
 3. Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka, członek Kapituły
 4. Bernard Radny  – Burmistrz Babimostu / Członek Kapituły
 5. Tadeusz Maszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej Babimostu/Członek Kapituły
 6. Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej / Członek Kapituły
 7. Łukasz Pokorski – Przewodniczący Rady Miejskiej Kargowej/Członek Kapituły
 8. Jacek Kolesiński  – Wójt Siedlca / Członek Kapituły
 9. Andrzej Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Gminy Siedlec/ Członek Kapituły
 10. Jacek Marciniak – Przewodniczący Rady Miejskiej Trzciela/Członek Kapituły
 11. Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynka/ Członek Kapituły
 12. Krzysztof Piskorski – Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia/ Członek Kapituły
 13. Szczepan Sobczak – Dyrektor Biura RK/ Członek Kapituły