Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Regionu Kozła

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
z w o ł u j ę I /XXVIII spotkanie Konferencji , które odbędzie się
28 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna

Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad i ważności obrad Konferencji
4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2022
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 ( podjęcie uchwały).
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
9. Przedłożenie propozycji preliminarza budżetowego na rok 2023
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2023
11. Wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad.

Obiad – ok. godz. 15.15

Starosta Regionu
Tomasz Kurasiński

Zawiadomienie o zwołaniu Kapituły

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §19 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę  spotkanie Kapituły Regionu Kozła, które odbędzie się

18 stycznia 2023r. o godz. 14: 00 w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu ul. 17 Stycznia 59

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Informacja o realizacji zadań w roku 2022.
  3. Omówienie propozycji budżetu Stowarzyszenia na rok 2023
  4. Ustalenie terminu i miejsca zwołania Konferencji RK
  5. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania
  6. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła

Tomasz Kurasiński

Gala nagrodzonych i zasłużonych dla Regionu Kozła – Zbąszyń 2022

Kapituła Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła organizuje w dniu 18 listopada o godz. 16:00 w Sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury uroczystą galę poświęconą wręczeniu dorocznych nagród dla osób, zespołów i firm, które zostały wyróżnione i nagrodzone za przysłużenie się do promocji Regionu w latach 2021 i 2022.  Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy zostaną wręczone w następujących kategoriach niżej wymienionym osobom, zespołom i firmom: Czytaj dalej „Gala nagrodzonych i zasłużonych dla Regionu Kozła – Zbąszyń 2022”

Dobre tradycje koźlarskie Ziemi Babimojskiej podtrzymane!

Od blisko 20 lat dudziarze i koźlarze z Wielkopolski niemal co roku ruszają do Oravskiej Polhory (Słowacja), skąd zazwyczaj wracali z tarczą (rekordzistą jest tu Adam Knobel z Lasek, który 2-krotnie zdobył 1. miejsce i raz drugie, choć największą niespodziankę sprawił Patryk Nowak, początkujący sierszeńkarz z Gołębina Starego – 2. miejsce). Nie inaczej było również i tym razem, gdzie na 22. edycję Międzynarodowego Festiwalu Gajdoszy „Gajdovačka” (17-19.09.2022) wybrała się Koźlarska Kapela Braci Drozdów, w składzie archetypowym: koźlarz – Arkadiusz, 16 lat i skrzypek – Adrian, 17 lat  z Nowego Kramska. Młodzi muzycy swoją przygodę z folklorem rozpoczynali w szkolnym Zespole „Wiolinki” w Nowym Kramsku (kier. Wioletta Malinowska), już jako uczniowie sięgali po krajowe laury (Zbąszyń, Bukówiec Górny, Kopanica i Powstańczy Szlak Koźlarski), a umiejętności muzyczne zdobywane pod okiem takich wirtuozów jak Andżelika Drozda, Jerzy Skrzypczak i wspominiany już    A. Knobel, pozwalały z optymizmem ruszyć w daleką drogę (mimo deszczowej aury, która towarzyszyła nam od początku do samego końca). Występ kapeli w piątkowy wieczór pod namiotem już zwrócił uwagę licznej publiczności, zarówno wizualnie (biały kozioł, czerwone kurtki, czarne kapelusze) jak i muzycznie (zagrane z fantazją i brawurą). Czytaj dalej „Dobre tradycje koźlarskie Ziemi Babimojskiej podtrzymane!”

Zawody pożarnicze Regionu Kozła – Babimost 2022

W niedzielę 26 czerwca na miejskim stadionie w Babimoście zostały przeprowadzone regionalne zawody sprawnościowe z udziałem strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych Regionu Kozła. Do udziału w konkurencjach pożarniczych zgłoszone zostały drużyny z następujących miejscowości: Babimost, Kargowa, Boruja, Dąbrówka Wlkp., Przyprostynia oraz Lutol Suchy. Gospodarze zadbali o uroczystą oprawę tego wydarzenia organizując przemarsz jednostek pożarniczych przez całe miasto z prowadzącą na czele miejscową orkiestrą dętą również składającą się z druhów strażaków. Pomimo upału pochód ten obserwowało wielu mieszkańców Babimostu oraz przedstawicieli z poszczególnych gmin naszego regionu. Było barwnie i głośno od syren wozów strażackich . Na stadionie przygotowano tor przeszkód oraz ustawiono niezbędne elementy do odbycia pokazów działalności bojowej strażaków. Czytaj dalej „Zawody pożarnicze Regionu Kozła – Babimost 2022”

„Szkice Nadobrzańskie” po 20 latach. Pismo Regionu Kozła!

Ukazał się pierwszy numer „Szkiców Nadobrzańskich”. To ważne wydawnictwo RK o charakterze popularno-naukowym. Zostało rozprowadzone po wszystkich gminach RK, dostępne jest także w biurze Regionu w Kargowej! Warto się zaopatrzyć!

Tak naprawdę „Szkice” zostały wznowione po 20 latach. Utworzył je bowiem w 1984 r. w Zbąszyniu miejscowy nauczyciel, regionalista, humanista z nietypowym wykształceniem konserwatora zabytków – Zenon Matuszewski. Dlatego pierwsze numery nosiły wtedy nazwę „Szkice Zbąszyńskie” (wspierał je prężnie działający w  mieście nad Obrą oddział PTTK, a potem Zbąszyńskie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne). Gdy w 1995/1997 r. powołano do życia Region Kozła Matuszewski, w porozumieniu z Kapitułą RK, przekształcił zbąszyńskie pismo w periodyk regionalny, właśnie w „Szkice Nadobrzańskie”. Ukazało się niewiele numerów, jednak były ważnym elementem integracji Regionu, a na łamach pojawiały się publikacje autorów ze wszystkich „gmin koźlarskich” piszących o szkolnictwie, przyrodzie, historii, zabytkach słowem na każdy temat. Zapewne z powodów finansowych periodyk upadł w 2002 r. Zatem mamy równo dwadzieścia lat od tamtego momentu i „Szkice” zmartwychwstają. Niestety, ze względu na poważną chorobę nie mógł się podjąć redagowania „swego dziecka” Zenon Matuszewski. Kwestię tę Kapituła i starosta RK powierzyli zatem Eugeniuszowi Kurzawie, który właśnie przygotował pierwszy numer pisma. Tematyka – jak zapowiada we wstępie redakcja – będzie kontynuowana. Potwierdza ów fakt pierwszy po 20-letniej przerwie numer. Czytaj dalej „„Szkice Nadobrzańskie” po 20 latach. Pismo Regionu Kozła!”

Konferencja podsumowująca projekt „STACJE METEO”

W dniu 9 czerwca 2022 r. zwołaniem Konferencji Podsumowującej w Podmoklach Małych zakończono  realizację projektu współpracy o nazwie „Stacje Meteo”. Operacja ta , która miała na celu utworzenie na terenach szkół stacji meteorologicznych w formie ogródków prowadzona była przez : Lokalną Grupę Działania KOLD oraz Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Efektem końcowym tego przedsięwzięcia było utworzenie 7 stacji meteo na obszarze Regionu Kozła oraz 8 stacji na obszarze LGD KOLD.  O idei tego projektu i poszczególnych etapach jego realizacji pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Podkoziołka”, zatem tę informację poświęcimy tylko  wydarzeniu kończącemu wspólny projekt. Czytaj dalej „Konferencja podsumowująca projekt „STACJE METEO””