Stowarzyszenie

Od chwili nawiązania porozumienia międzygminnego w roku 1995, które zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Region Kozła, podejmowane są Regionie Kozła działania mające na celu integrację wszystkich mieszkańców oraz umożliwienie udziału w życiu kulturalnym oraz czynnego uprawiania sportu, turystyki i rekreacji. Sąsiadujące ze sobą gminy, do których należy 6 gmin: BabimostKargowaZbąszynek i Trzciel z województwa lubuskiego oraz Siedlec i Zbąszyń z województwa wielkopolskiego podjęły wiele wspólnych zadań, przeprowadziły wiele przedsięwzięć, organizując szereg nowych form aktywizacji lokalnej społeczności.

W tym niepowtarzalnym zakątku kraju o obszarze 1086 km2 zamieszkałym przez ponad 56 tys. mieszkańców , przedzielonym wzdłuż rzeką Obrą , z ponad 30 jeziorami i olbrzymim bogactwem lasów, wieloletnimi tradycjami i bogatym folklorem – drzemie niezwykły potencjał turystyczno – gospodarczy. Dlatego też jako podstawowy cel Stowarzyszenia wpisano do statutu prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz Regionu, jego rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji wspólnot lokalnych.

Cel ten jest realizowany poprzez organizację różnorodnych imprez kulturalnych, sportowych, i turystycznych. Na plan pierwszy wybija się niezwykła aktywność w sferze kultury, a zwłaszcza w podkreślaniu wieloletnich tradycji folklorystycznych Regionu.

Nazwa naszego Regionu pochodzi od wspaniałego instrumentu ludowego zwanego – „kozłem” , który został wybrany na symbol stowarzyszonych gmin. Ten instrument z rodzaju dud stanowi jego specyficzną odmianę i wyróżnia się spośród pozostałych zwiększonymi rozmiarami. Jego zasięg geograficzny jest niewielki, kozły bowiem grupują się na małej przestrzeni między Dąbrówką Wlkp, Nowym Kramskiem, Podmoklami, Zbąszyniem, Babimostem, Grójcem, Kopanicą, Chrośnicą i Trzcielem.

Przez wiele lat był on głównym instrumentem wykorzystywanym na różnego rodzaju uroczystościach i imprezach głównie na wsiach leżących po obydwu stronach rzeki Obry.

Do dzisiaj „kozioł” używany jest przez regionalne kapele, w których towarzyszą mu skrzypce oraz klarnet, jego grę słychać przy okazji różnego rodzaju uroczystości i imprez lokalnych. Uwieńczeniem całorocznych występów kapel jest organizowana corocznie Biesiada Koźlarska.

To czas tańca, śpiewu, muzykowania, pochwalenia się całorocznymi osiągnięciami na festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą. Podczas biesiady koźlarskiej młodzi adepci muzyki koźlarskiej popisują się grą przed starszym pokoleniem, mistrzowie udzielają rad, obserwują i grają. Barwne stroje mienią się na scenie, a nad widownią dominują pięknie krochmalone czepce na głowach starszych gospodyń, wianki i chustki, a muzyków spośród tłumu wyróżniają czerwone kubraki. Jest to święto Regionu Kozła, które ma swoją niezwykłą atmosferę i odbywa się w stałym październikowym terminie w Zbąszyniu.

Pierwszą taką Biesiadę zorganizowało Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w 1973 r., a jej celem było zintegrowanie środowiska osób grających na koźle oraz pokazanie dorobku muzycznego młodym pokoleniom. Od tej pory corocznie w październikowy weekend trwa festiwal muzyki rodzinnego folkloru, a profesorowie ze szkół muzycznych starają się wyłonić coraz to nowe talenty. Kozłem i płynącą z niego muzyką coraz bardziej interesują się muzykolodzy, etnografowie i wielcy znawcy folkloru ludowego. Folklor Regionu Kozła znany jest w całej Polsce, a niektóre przyśpiewki weselne znalazły się także w repertuarze zespołu '”Mazowsze”.

Niewątpliwie najstarszym zespołem folklorystycznym w Regionie jest „Wesele Przyprostyńskie”, które od 1937 roku odtwarza staropolski obrzęd wesela, uświetniany grą na koźle białym ( weselnym) i czarnym ( ślubnym). Do dzisiaj kultywuje te archaiczne tradycje zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrodę im. Oskara Kolberga.

W Dąbrówce Wlkp. działają również wiekowe już zespoły folklorystyczne, w tym mający już ponad 85 letnią tradycję Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im.Tomasza Spychały.

Na terenie Regionu Kozła udziela się wiele zespołów śpiewaczych, chórów, kapel, kół gospodyń wiejskich pielęgnujących tradycje miejscowego jadła oraz obrzędów. W ten sposób podtrzymywane są tradycje ludowe, takie jak: przyśpiewki, hafty, biesiady, jasełka oraz obchody nocy świętojańskiej.

W każdej gminie należącej do Regionu Kozła można znaleźć zespoły śpiewacze , które wykonują zarówno tradycyjne utwory ludowe , jak i pieśni biesiadne, okolicznościowe oraz religijne.

Do najbardziej znanych należą:

„Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wlkp., „Obrzanie” z Trzciela, „Perły” z Siedlca, „Kargowiacy” z Kargowej, „Tuchorzacy” z Tuchorzy w gm. Siedlec, „Wiwat” z Podmokli Małych, „Pastuszkowi Grocze” spod Zbąszynia, „Pauza” ze Zbąszynia oraz „Bolewiczanie” z gm. Miedzichowo.

Do tych wieloletnich tradycji zaczynają dołączać także imprezy zapoczątkowane z chwilą połączenia się gmin w Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła będące wyrazem wspólnego zaangażowania mieszkańców Regionu w uprawianiu sportu, turystyki i rekreacji.