Turystyka

AUDIOPRZEWODNIK TURYSTYCZNY
PO „SZLAKU BEZ KOŃCA”

Szanowni Państwo,

pragniemy przedstawić innowacyjny sposób promocji „Szlaku bez końca – wokół Kargowej” w postaci audioprzewodnika na telefony i tablety z systemem Android.

Prezentowany audioprzewodnik może być pobierany bezpłatnie z naszej strony internetowej. Jego instalacja jest prosta. Pobieramy (ściągamy) plik na nasz komputer. Musimy teraz połączyć nasz smartfon z komputerem za pomocą kabelka lub przy pomocy funkcji Bluetooth i kopiujemy plik na komórkę lub bezpośrednio łącząc się ze stroną www.kargowa.pl za pomocą telefonu, tabletu. Aplikacja ma formę „pigułki” w której mieści się przewodnik wraz z obsługującym go programem. Po odszukaniu ściągniętego na telefon pliku klikamy na jego ikonę i dalej postępujemy zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na urządzeniu.

Po zainstalowaniu aplikacji na wyświetlaczu komórki pokazuje się przejrzyste menu główne prowadzące do czytelnej mapy lub opisanych obiektów.

Menu główne:

– Słowo wstępne – historyczne informacje o Kargowej

– Region – mapa samochodowa ogólna o zasięgu: Poznań na wschodzie, Cottbus na zachodzie, Kostrzyn nad Odrą na północy, Głogów na południu

– Okolice Kargowej – mapa przeglądowa, umożliwiająca obejrzenie usytuowania „Szlaku bez końca” względem różnych miejscowości na terenie gminy

– Szlak bez końca – wokół Kargowej – mapa szczegółowa szlaku, zawierająca obiekty warte zobaczenia na trasie

– Obiekty – lista wszystkich (33) obiektów na szlaku i poza nim. Korzystając z opcji „Szukaj” można odnaleźć żądany obiekt.

– Moje trasy i obiekty –  trasy przebyte podczas wycieczki można nagrywać zaś interesujące obiekty zapisywać. Po naciśnięciu na trasę lub obiekt można edytować jego nazwę i opis. Można też nimi zarządzać, czyli wyświetlać lub ukrywać, usuwać oraz eksportować w formacie KML. W tej zakładce ustalamy też opcje wyświetlania, zapisywania, eksportu i importu tras oraz obiektów.

– Opcje/Ustawienia – dodatkowe opcje oraz ustawienia odbiornika GPS

– Oferta – informacje o stronie internetowej miasta

– Pomoc – pomoc w zakresie obsługi aplikacji

– Impressum – informacje o twórcach aplikacji

– Wyjście – zakończenie pracy z aplikacją

Atrakcją przewodnika NaviWay są komunikaty głosowe, automatycznie włączające się w momencie zbliżania do interesujących miejsc. Komunikatom głosowym towarzyszą zdjęcia obiektów oraz opisy tekstowe.

Obsługa całości jest bardzo prosta a strona wizualna atrakcyjna. Mapy przesuwa się dotykając ekranu.

Opcje na dole ekranu Mapy umożliwiają: przejście do menu zarządzania Twoją mapą i obiektami, przejście na listę Obiektów mapy, wycentrowanie mapy (względem środka domyślnego lub Twoich współrzędnych, gdy masz aktywny GPS), oraz przejście do menu głównego lub powrót do poprzedniej mapy. Jeżeli kursor znajdzie się w pobliżu obiektu, to na mapie pojawi się nazwa wskazanego miejsca, zaś na dole ekranu albo uaktywni się opcja Info, pozwalająca na przejście do opisu zaznaczonego obiektu, albo lupka prowadząca do innej mapy.

Audioprzewodnik działa na telefonach, tabletach, smartfonach z systemem Android.

Projekt jest realizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Audioprzewodnik turystyczny po „Szlaku bez zkońca” – [pobierz]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013