Zawiadomienie o zwołaniu Kapituły

Na podstawie §19 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA zwołuję spotkanie Kapituły Regionu Kozła, które odbędzie się 19 maja 2021 r. o godz. 12.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Kolejowa 4 w Zbąszynka (jadalnia)
Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja o realizacji zadań w I kwartale br.
3. Przedstawienie informacji o dostępie do środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz na rozwój infrastruktury kulturalnej.
4. Informacja o planowanych naborach na pozyskanie środków unijnych
5. Zatwierdzenie propozycji zmian w budżecie Stowarzyszenia Gmin
6. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła
Wiesław Czyczerski