Zawiadomienie o zwołaniu Kapituły

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §19 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę  spotkanie Kapituły Regionu Kozła, które odbędzie się

18 stycznia 2023r. o godz. 14: 00 w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu ul. 17 Stycznia 59

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Informacja o realizacji zadań w roku 2022.
  3. Omówienie propozycji budżetu Stowarzyszenia na rok 2023
  4. Ustalenie terminu i miejsca zwołania Konferencji RK
  5. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania
  6. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła

Tomasz Kurasiński