Babimojska Seniorada Regionu Kozła

W przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada w hali sportowej Olimpia w Babimoście zebrało się  dziesięć grup senioralnych  na turnieju integracyjnym , który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła . Jednym z celów tego spotkania sportowo – rekreacyjnego było nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zrzeszającymi seniorów oraz integracja wewnątrzpokoleniowa. Region Kozła otrzymał wsparcie finansowe od Zarządu Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. W turnieju wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli różnych organizacji senioralnych z gmin wchodzących w skład Regionu Kozła. Reprezentacje składały się z 10.osobowych grup -przedstawicieli pokolenia 60 +. Organizatorzy zaplanowali 9 konkurencji rekreacyjno – sportowych o zróżnicowanym stopniu trudności takich, jak: slalom z piłką unihokejową, wyścig z piłeczką do ping-ponga przenoszonej na łyżeczce, zawody kręglarskie, rzut do kosza piłką tenisową, strzały do małej bramki, rzutki do tarczy, a na zakończenie układanie puzzli.

Impreza na hali Olimpia rozpoczęła się akcentem regionalnym z odśpiewaniem dwóch znanych pieśni ludowych – ‘Świniorza” oraz „Wisieloka” z akompaniamentem kapeli koźlarskiej Jerzego Skrzypczaka.

Do zebranych przemówił burmistrz Babimostu – Bernard Radny, który otworzył to integracyjne spotkanie. Prowadzeniem i koordynowaniem poszczególnych konkurencji zajmował się zespół pod kierunkiem Zdzisława Krupy będącego  jednocześnie konferansjerem i komentatorem. Atmosfera sprzyjała wzajemnej życzliwości i integracji, a zawodnicy aktualnie niebiorący udziału stanowili grono kibiców dopingujących swoich kolegów. Chociaż poszczególne konkurencje były skrzętnie punktowane przez obsługę , to w fazie końcowej organizatorzy ustalili, że za tak olbrzymie zaangażowanie i sportową postawę wszystkich zawodników  należy uznać ,że każdy zespół zasłużył na zwycięstwo i każda grupa otrzymała stosowny puchar, a zawodnicy pamiątkowe medale.

Ważną część integracyjną stanowił wspólny posiłek,  podczas którego wymieniano się wrażeniami i opowieściami o swoich dokonaniach. Z opinii kierowników grup i wielu uczestników wynikało, że w latach następnych należałoby kontynuować taką formę aktywności seniorów i przeprowadzać kolejne Seniorady na salach sportowych każdej  z gmin Regionu Kozła. Wniosek kierujemy do Kapituły Regionu Kozła z zaleceniem wprowadzenia tej imprezy do corocznego  kalendarza wydarzeń regionalnych.

Opr. Sz. S.