Zbąszynek PDF Drukuj Email

 


Urząd Miejski w Zbąszynku
ul Rynek 1
66-210 Zbąszynek
tel. 068-384 9140, fax.068-384 9484
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zbaszynek.pl

  

   

 

   

Charakterystyka Gminy Zbąszynek

Teren dzisiejszej gminy Zbąszynek to od XIII w. obszar pogranicza historycznej Wielkopolski. Po II rozbiorze Polski, w 1793 r. Wielkopolska znalazła się pod panowaniem pruskim aż do 1945 r. Najwcześniej wzmiankowaną miejscowością gminy jest Kręcko (1293r.). Wszystkie miejscowości mają status wsi - za wyjątkiem Zbąszynka - miasto od 1945r. W 2004 roku obchodziliśmy 80-lecie powstania Zbąszynka.

Współcześnie Gmina Zbąszynek położona jest w środkowo - wschodniej części województwa Lubuskiego. Obejmuje teren pięciu sołectw: Chlastawę, Dąbrówkę Wielkopolską, Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec oraz przysiółki: Boleń, Bronikowo, Depot, Samsonki, Nowy Gościniec, Stradzewo, Kręcko Winnica.

Gminę Zbąszynek zamieszkuje ok. 8,5 tys. mieszkańców, z tego w Zbąszynku mieszka ponad 5 tys. mieszkańców. Do niedawna Zbąszynek kojarzony był głównie z przewozami kolejowymi, nazywany był „miastem kolejarzy”. Dziś, głównie dzięki dobrej lokalizacji jesteśmy także centrum produkcji elementów drewnianych, a to za sprawą inwestycji firmy Swedwood. Miasto i gmina rozwija się dynamicznie. Wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych w regionie.

 

Komunikacja
Miasto Zbąszynek posiada dogodny układ połączeń kolejowych z takimi miastami jak: Poznań, Warszawa, Gdynia, Zielona Góra, Lublin, Rzepin, Berlin, Frankfurt n/O”. Gmina Zbąszynek położona jest w odległości ok. 90 km od przejścia granicznego w Świecku w sąsiedztwie międzynarodowej drogi A-2 Berlin - Poznań - Warszawa. Do roku 2006r. zostanie oddany do użytku odcinek autostrady A-2 przechodzący przez teren gminy Zbąszynek. Połączenie między sąsiednimi gminami oraz ważniejszymi miejscowościami jest bardzo dobre. Rozwój komunikacji spowodował potrzebę dużych nakładów finansowych na ulepszanie istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowę nowych miejsc parkingowych, co realizujemy w naszej gminie systematycznie.

 

Oferta inwestycyjna
Zapraszamy do zainteresowania się naszymi propozycjami lokalizacyjnymi. Oferujemy duże możliwości do uruchomienia działań inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Wyczerpujące i szczegółowe wiadomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku ul Rynek 1 tel. 068/384 9140, fax.068/384 9484, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

  Władze samorządowe Gminy Zbąszynek, proponują bardzo korzystne warunki do inwestowania. Uruchamiającym działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta przysługują ulgi i zwolnienia od podatku od nieruchomości. Burmistrz Zbąszynka będzie podejmował dodatkowe działania, w celu zaproszenia do inwestowania, nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmina posiada zapisane tereny pod lokalizację zakładów przemysłowych, terenów składowych i magazynowych, stwarza to ogromne możliwości rozwoju gminy. Ogólna powierzchnia terenów przewidzianych do zainwestowania na cele przemysłowe w Zbąszynku i najbliższych okolicach wynosi 45 ha z możliwością dostosowania planu zagospodarowania do potrzeb inwestorów. Miasto Zbąszynek posiada pełną infrastrukturę dla korzystnego prowadzenia biznesu: dobrą telefonizację całej gminy, energia elektryczna z zapasem mocy energetycznej, sieć gazową, kanalizację, wodociągi, banki. Proponowane tereny położone są w strefie dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej i drogowej. Duże powierzchnie magazynowo - składowe znajdują się na terenach PKP w Zbąszynku, układy torowe z bocznicami i suwnicami pozwolą prowadzić spedycję towarową transportem kolejowym. W gminie występują dobre klasy gruntu, na terenie wiejskim dominuje głównie rolnictwo, Burmistrz Zbąszynka będzie wspierał inicjatywy gospodarcze tworzące zakłady przetwórstwa rolno - spożywczego w oparciu o lokalną produkcję roślinną i zwierzęcą.

 

Środowisko naturalne

Gminę Zbąszynek charakteryzuje duża lesistość i czyste środowisko naturalne. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i głęboko zakorzenione tradycje ludowe stwarzają możliwość rozwoju agroturystyki. Zdrowie i relaks wciąż jeszcze stymulują wyjazdy wakacyjne mieszkańców miast uciekających od tłoku i pragnących odzyskać swoją indywidualność. Lasy w gminie, głównie bory sosnowe o środowisku świeżym, zajmujące 38% jej powierzchni, obfitują w grzyby i jagody. Występuje w nich liczna zwierzyna łowna, głównie sarny, jelenie, dziki, zające i ptactwo. Miłośnicy myślistwa zrzeszeni są w kole łowieckim „Knieja” (polowania dewizowe).

W południowo - zachodniej części gminy wzdłuż rzeki Obry Leniwej znajduje się rezerwat przyrody „Kręcki Łęg” o powierzchni 65 ha. Na szczególną uwagę zasługują rzadkie i chronione gatunki roślin. Drzewostan tworzą takie drzewa, jak: olcha, jesion, dąb, buk, grab, świerk, wiąz. Wśród zwierząt wyjątkową różnorodnością wyróżniają się ptaki, jest ich 48 gatunków. W tym na szczególną uwagę zasługują chronione i bardzo rzadko występujące zarówno w Europie, jak i w Polsce dzięcioł średni i orlik krzykliwy.

 

Turystyka i kultura
Gmina Zbąszynek ma także walory, które mogą zainteresować każdego turystę. Nasze miasto, założone w szczerym polu, na tzw. "surowym korzeniu", jest przykładem założenia urbanistycznego osiedla robotniczego typu miejskiego, powiązanego funkcjonalnie z dużym węzłem kolejowym. Taki typ założenia, nietypowa architektura przedwojennej osady robotniczej, jak i cały układ zagospodarowania przestrzennego, może zainteresować najbardziej wytrawnego turystę. Gmina Zbąszynek, jako teren należący do 1945 roku do Niemiec, jest miejscem szczególnym dla jej byłych mieszkańców. Co roku przyjeżdżają wycieczki turystów, którzy odbywają w ten sposób swoje indywidualne podróże w przeszłość, w lata swojej młodości. W związku z tym dominuje u nas głównie turystyka sentymentalna
W klasyfikacji walorów turystycznych obok ciekawych rozwiązań urbanistycznych wymienić należy także walory przyrodnicze naszej gminy. Wspomniany już rezerwat przyrody "Kręcki Łęg", stosunkowo duża lesistość i czyste środowisko naturalne. Nasza gmina posiada opracowaną sieć ścieżek rowerowych, łączącą najciekawsze miejsca i miejscowości. Do nieprzeciętnych walorów kulturowych, godnych uwagi należą m. ni.: zabytki ludowej kultury materialnej, zwłaszcza zabytki budownictwa sakralnego, niezwykłe w swym architektonicznym kształcie i wystroju.
Do najciekawszych zabytków w Gminie Zbąszynek zaliczyć należy:

Chlastawa

 • drewniany kościół z bogatą polichromią wnętrz z1637 roku oraz brama - dzwonnica - zabytek klasy "0",
 • założenie dworskie - dwór, willa - pocz. XX w.,


Dąbrówka Wielkopolska

 • kościół Parafialny pod wezwaniem św. Jakuba, murowany z 1660 r.,
 • pałac hrabiów Schwarzenau (1856 - 1859),
 • park krajobrazowy w zespole pałacowym, II połowa XIX w.,
 • Izba Pamięci w Szkole Podstawowej;Kosieczyn

 • dwór z XVIII w., murowany,
 • pałac z XIX w., murowany,
 • kościół katolicki drewniany z 1406 r.,

Kręcko

 • neogotycki kościół z 1880 r.,
 • pomnik z piaskowca z 1926 r. - teren kościoła,
 • pomniki szlachty polskiej z XVIII - cmentarz;

Rogoziniec

 

 • kościół ewangelicki z 1832 roku,
 • dawne budynki koszarowe k. XIX / XX w., - obecnie Zespół Szkół Leśnych


Inną ciekawostką czekającą turystę w naszej gminie jest pielęgnowany rodzimy folklor, obrzędy ludowe i relikty ludowej twórczości muzycznej. Kulturalną wizytówką gminy w kraju i za granicą jest istniejący od 1926 roku Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały z Dąbrówki Wlkp. Za artystyczne dokonania i pielęgnowanie rodzimego folkloru Zespół otrzymał w 1983 r. Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki oraz jest laureatem wielu innych nagród. Natomiast w Zbąszynku działa Kapela Koźlarska "Kotkowiacy". Cechą wyróżniającą i charakterystyczną dla tej kapeli jest gra na koźle weselnym (białym) i ślubnym (czarnym). W ostatnich latach Kapela wielokrotnie promowała folklor Regionu Kozła na wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą. Kapela była wielokrotnie nagradzana za swoje występy, m.in. otrzymali: Lubuską Nagrodę Kulturalną.
W naszej gminie warto także zajrzeć do Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, gdzie działa jedno z niewielu w kraju Koło Sokolników szkolące ptaki m.in. do łowów i Koło Sygnalistów.

Wykaz cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się w gminie Zbąszynek:

 

 • "Wielka Majówka" - 1-3 maj - przegląd kapel dudziarskich,
 • Wiosenny Bieg Uliczny - maj,
 • Memoriał im. Bogdana Niemca - imprezy sportowe - ostatni weekend maja,
 • Dąbrowieckie Spotkania Folklorystyczne "U progu lata" - impreza wojewódzka - czerwiec,
 • Dni Zbąszynka, Pożegnanie lata - festyny sportowo - rekreacyjne - sierpień

 


 

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.