Miedzichowo Drukuj Email

 


Urząd Gminy
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo
tel. (0-61) 44-10-240
fax.(0-61) 44-10-250
e mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.miedzichowo.pl

 


Pod względem geograficznym gmina Miedzichowo zlokalizowana jest w zachodniej części Wielkopolski w Powiecie Nowotomyskim. Siedziba gminy znajduje się w Miedzichowie położonym w odległości 19,0 km od Nowego Tomyśla i 81 km od Poznania. Gmina Miedzichowo sąsiaduje z:
- od zachodu - z gminą Trzciel,
- od północy - z gminami Pszczew i Międzychód,
- od wschodu - z gminą Lwówek,
- od południa - z gminami Nowy Tomyśl i Zbąszyń.
Przez środek gminy przebiega z zachodu na wschód międzynarodowa droga A-2. Drogi asfaltowe nie są tu zbyt liczne.

 Cechą wyróżniającą gminę Miedzichowo na tle innych gmin Powiatu Nowotomyskiego jest największa powierzchnia (209 km2 ) i najmniejsza liczba mieszkańców (3789 osoby). Wynikająca z tego niewielka gęstość zaludnienia wynosi 18,4 M/km2. Przyrost demograficzny wykazuje tendencję spadkową. Gmina zajmuje 20,6% powierzchni Powiatu Nowotomyskiego. Łączna ilość mieszkańców stanowi 5,4% ogółu mieszkańców powiatu.
Całkowita powierzchnia gminy Miedzichowo to 20861 hektarów.
Charakterystyczną cechą gminy jest jej zalesienie. Tereny pokryte lasami zajmują aż 69,7% jej obszaru z przewagą drzewostanu iglastego. Część z nich znajduje się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Naturalnym bogactwem miedzichowskich lasów jest runo leśne (różne gatunki grzybów, jagody) jak również zwierzyna łowna (dziki, sarny, jelenie, lisy). Pozostałą powierzchnię gminy stanowią grunty rolne 23,56%, nieużytki 5,6%, grunty inwestycyjne 0,6% oraz akweny wodne, zasobne w różnego gatunku ryby i ptactwo wodne które stanowią 0,54% powierzchni całej Gminy (111,38ha). Do największych jezior zaliczyć należy:

 • Głębokie - 28,9 ha, głębokość maksymalna 15,7 m;
 • Silna Duża (Pszczewskie) - 28,77 ha, głębokość maksymalna 3,2 m;
 • Trzy Tonie (Trzytoniowe) - 18,29 ha, głębokość maksymalna 9,0 m.

Przez teren Gminy przepływają również rzeki:

 • Obra - przepływa przez zachodnie tereny gminy i wraz z rynną Jezior Pszczewskich tworzy zachodnią granicę gminy;
 • Czarna Woda - przepływa przez tereny gminy ze wschodu na zachód i stanowi prawy dopływ Obry.

Do terenów gminy przylega rezerwat faunistyczny Czapli Szarej "Jezioro Wielkie" znajdujący się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy znajdują się również obszary ścisłej ochrony gniazdowania Bociana Czarnego oraz Orła Bielika.
Gmina Miedzichowo nie posiada rozwiniętego przemysłu, dlatego stopień zanieczyszczenia środowiska w tym rejonie jest bardzo niski. Rozwija się tu głównie leśnictwo i rolnictwo, choć przeważnie występują tu grunty rolne klasy V i VI. Tradycyjnie uprawia się tu żyto i ziemniaki. Bardzo popularna jest uprawa wikliny i szparagów.
Gminę Miedzichowo zamieszkuje ok. 3789 osób w 22 wsiach podzielonych na 14 sołectw.

Sołectwa gminy Miedzichowo:

 

Lp.

Sołectwo

Wieś

1.

Błaki Błaki


Zawada

2.

Bolewice Bolewice

3.

Bolewicko Bolewicko


Sępolno

4.

Grudna Grudna


Węgielnia

5.

Jabłonka Stara Jabłonka Stara


Pąchy

6.

Lewiczynek Lewiczynek

7.

Łęczno - Toczeń Łęczno


Toczeń

8.

Miedzichowo Miedzichowo


Lubień

9.

Piotry Piotry

10.

Prądówka Prądówka

11.

Silna Nowa Silna Nowa

12.

Stary Folwark Stary Folwark


Trzciel Odbudowa

13.

Szklarka Trzcielska Szklarka Trzcielska


Leśny Folwark

14.

Zachodzko Zachodzko

 


Zaludnienie wynosi ok. 18 osób/km2 i należy do najniższych nie tylko na terenie województwa ale również w kraju. Największe osady to: Bolewice (ok.1 900 mieszkańców), Miedzichowo (ok. 450 mieszkańców), Grudna (ok. 200 mieszkańców), Bolewicko (ok. 150 mieszkańców). Bolewice, Grudną, Bolewicko zamieszkuje 57,6 % ludności gminy.
Do ważniejszych zakładów pracy i innych instytucji na terenie gminy należą:
- w Miedzichowie: Urząd Gminy, biblioteka, ośrodek zdrowia, Bank Spółdzielczy, urząd pocztowy, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" oraz stacja paliw
- w Bolewicach: siedziba nadleśnictwa, Bank Spółdzielczy stacja przekaźnikowa RTV, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy, baza Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", oczyszczalnia ścieków, biblioteka, stacja paliw, Gminny Zakład Komunalny.

 

PLUSY GMINY MIEDZICHOWO

 • dobre położenie względem szlaków komunikacyjnych A-2. Autostrada A-2 to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń na naszym terenie, to kolejny atut dla rozwoju gospodarczego regionu.
 • wjazd i zjazd z autostrady -"węzeł Nowy Tomyśl".
 • tereny aktywizacji gospodarczej przy zjeździe z autostrady A-2.
 • tereny aktywizacji gospodarczej na działalność wytwórczo - usługową oraz usługi turystyczne.
 • niskie ceny terenów inwestycyjnych
 • Gmina ma opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w Bolewicach, posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy z ukierunkowaniem na tereny wytwórcze usługowe i usługi turystyczne.
 • Walory środowiskowo - krajobrazowe (Pszczewski Park Krajobrazowy) umożliwiają, rozwój turystyki. Piękne lasy, liczne jeziora to raj dla wędkarzy, grzybiarzy i myśliwych, a także doskonałe tereny do uprawiania sportów wodnych i turystyki rowerowej. Gmina Miedzichowo powsiada tereny nadające się do celów turystyczno-rekreacyjnych. Bez wątpienia jest to region, który w pełni zasługuje na miano Krainy Jezior i Lasów. Tereny leśne zajmują znaczną część obszaru gminy - aż 70%. Ogromnym atutem tych ziem jest niski stopień ich uprzemysłowienia. W lasach występuje bogactwo runa leśnego- zwłaszcza jagód i grzybów. Spragniony ciszy i spokoju turysta znajdzie tu wymarzone miejsce do wypoczynku nad wodami jezior. Można tu wędkować, zażywać kąpieli i uprawiać sporty wodne. Osoby pragnące odpoczywać od innych mają do dyspozycji gospodarstwa agroturystyczne, które oferują gościnę w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Dodatkowym walorem tej formy wypoczynku jest możliwość korzystania ze zdrowej, wiejskiej żywności. A także uczestniczenia w polowaniach, co stanowi nie lada atrakcję.

Gospodarka gminy opiera się na rolnictwie i leśnictwie, przeważają uprawy: wikliny, szparagów i owoców.
- Skup runa leśnego i jego przetwórstwo.
- Gospodarka rybacka (stawy hodowlane) i wędkarstwo.

Możliwość inwestowania w:
- skup i przetwórstwo spożywcze,
- przetwórstwo i wyroby z drewna,

 

  

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.