Skład osobowy Konferencji Regionu Kozła

 1. Bernard Radny – Burmistrz Babimostu
 2. Tadeusz Maszewski- Przewodniczący Rady Miejskiej Babimostu
 3. Aleksandra Górnicka – Przedstawicielka organizacji kultury i sportu
 4. Ryszard Nadobnik – Przedstawiciel organizacji NGO
 5. Witold Sypniewski – Radny Rady Miejskiej Babimostu
 6. Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej
 7. Łukasz Pokorski – Przewodniczący Rady Miejskiej Kargowej
 8. Mirosława Koziołek – Radna Rady Miejskiej Kargowa
 9. Brygida Wróblewska – Przedstawicielka organizacji NGO
 10.  Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec
 11. Andrzej Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
 12. Wiesław Żydzik – Radny Rady Gminy Siedlec
 13. Jadwiga Hirt – Przedstawicielka organizacji NGO
 14. Waldemar Ligma – Przedstawiciel organizacji kultury
 15. Jarosław Kaczmarek – Burmistrz Trzciela
 16. Jacek Marciniak – Przewodniczący Rady Miejskiej Trzciela
 17. Roman Piechaczek – Radny Rady Miejskiej Trzciela
 18. Jadwiga Szylar – Przedstawicielka organizacji NGO
 19. Anna Struzik- Przedstawicielka organizacji kultury
 20. Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynia
 21. Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynka
 22. Andrzej Budych – Radny Rady Miejskiej Zbąszynka
 23. Maria Dobry – Przedstawicielka organizacji NGO
 24. Malwina Kubicka – Przedstawicielka organizacji kultury
 25. Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia
 26. Krzysztof Piskorski – Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia
 27. Marek Sołtysik – Radny Rady Miejskiej Zbąszynia
 28. Waldemar Kosicki – Radny Rady Miejskiej Zbąszynia
 29. Józef Przybyła – Przedstawiciel organizacji NGO
 30.  Szczepan Sobczak – Dyrektor biura Regionu Kozła