„Od ucznia do mistrza” – Warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła

W dniu 30.09.2019 zakończone i w pełni zrealizowane zostało zadanie pt.: „Od ucznia do mistrza” – Warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, którego instytucją zarządzającą był Departament Narodowych Instytucji Kultury. Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów budowy trzech rzadko występujących instrumentów dudowych – kozła weselnego (białego), sierszenek dymanych i sierszenek dmuchanych. Projekt miał także na celu międzypokoleniowy, bezpośredni i zagrożony zanikiem przekaz wiedzy, umiejętności i technik budowy reprezentatywnych instrumentów dudowych występujących wyłącznie w Regionie Kozła.

W projekcie wzięli udział; mistrz budowniczy – Stanisław Mai, uczeń – jego syn Jarosław Mai oraz koordynator projektu Dominik Brudło. Projekt realizowany był od 01.01.2019r. do 30.09.2019r., a jego efektem są trzy zbudowane unikatowe instrumenty ludowe. Oficjalne zaprezentowanie oraz przekazanie wykonanych instrumentów ludowych, odbyło się 28.09.2019, podczas jubileuszowej 45. Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu.

Wykonane instrumenty ludowe posłużą Stowarzyszeniu Muzyków Ludowych do przeprowadzania prezentacji, prelekcji oraz warsztatów, umożliwiających zachęcanie dzieci oraz młodzież do rozpoczęcia nauki gry na tych unikatowych instrumentach, a także wyszukiwanie potencjalnych adeptów tej niełatwej sztuki. Przyczyni się to do zwiększania świadomości na temat bogactwa tradycji kulturowych w regionie, ich dalszego przekazu, podtrzymywania zwyczajów i obrzędów, a także powstawania nowych kapel koźlarskich.

Prezentacja i przekazanie wykonanych instrumentów; kozła białego, sierszenek dmuchanych i sierszenek dymanych dla Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu. Od lewej; Jarosław Mai, Dominik Brudło, Stanisław Mai, Jan Prządka, Wojciech Winiarz i Maria Leśnik.