Jubileuszowy XXV Rajd Rowerowy Regionu Kozła

Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła było organizatorem jubileuszowego XXV Rajdu Rowerowego przebiegającego ścieżkami rowerowymi, które powstawały przez ubiegłe 25 na naszym terenie. Pierwsze wspólne wypady rowerowe mieszkańców Regionu Kozła są datowane od roku 1998 i pierwotnie miały na celu integrację mieszkańców nowo powstałego w roku 1995 regionu. W statucie Stowarzyszenia Gmin zapisano, że celem tej organizacji będzie rozwijanie kultury, folkloru, ale też i sportu oraz rekreacji dla dobra mieszkańców Regionu Kozła. Pierwotnie pretekstem do spotkania się cyklistów i zwiedzania zakątków oraz ciekawych miejsc było wyznaczanie szlaków, które dopiero w latach późniejszych obrosły trasami rowerowymi, specjalnie zaprojektowanymi i utwardzonymi. Jeździło się zwykłymi drogami, często w asyście policji, bo przemieszczanie się po uczęszczanych drogach wojewódzkich i powiatowych nie należało do bezpiecznych zajęć rekreacyjnych.

Żeby zachęcić coraz liczniejsze rzesze rowerzystów do wzięcia udziału w takiej formie wypoczynku i wspólnej integracji obmyślano specjalne trasy i ich nazwy, corocznie na innym terenie, którejś z zrzeszonych w Regionie Kozła Gmin. Były zatem rajdy szlakami jezior, kapliczek przydrożnych, pomników przyrody, zabytków sakralnych i innych obiektów kultury. Powstawały nawet specjalne zrzeszenia cyklistów w niektórych gminach, by wspomnieć tutaj Zdrowy Zbąszynek czy Zdrową Kargowę. Jeden z najliczniejszych rajdów wg zachowanej dokumentacji liczył 97 osób. Stopniowo do tej formy rekreacji włączali się rodzice ze swoimi dziećmi i w latach 2000 i późniejszych przyjęto nazwę Rodzinny Rajd Rowerowy Regionu Kozła. Do roku 2007 wszystkie spotkania i przejazdy cyklistów po regionie organizowała wieloletnia dyrektor biura Regionu – Teresa Chromińska. Z chwilą powstania w roku 2006 Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła – stopniowo ta organizacja zaczęła włączać się do corocznego rajdu rowerowego po regionie. O tym, kto organizuje rajd zazwyczaj decydowało to, kto dysponuje odpowiednimi środkami, by przyciągnąć chętnych do kręcenia kółkiem fundując koszulki, czapeczki, posiłki lub jakiej inne drobne gadżety przydatne w trasie.

 

Zmieniali się organizatorzy, trasy rajdowe, ale i też sami cykliści, coraz bardziej kolorowi, w kaskach na głowach, z kamizelkami odblaskowymi i coraz lepszymi rowerami, aż do takich wyposażonych w pomocne urządzenia elektryczne. Przybyło dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych, coraz bezpieczniejszych, z licznymi przystankami a od tego roku z miejscami do obsługi rowerów. Największa w tym zasługa LGD Regionu Kozła oraz wojewódzkiego organu samorządowego, który niejednokrotnie przydzielał dotacje na tę formę wypoczynku i rekreacji.

Tegoroczny rajd przebiegał od Chlastawy w gminie Zbąszynek , gdzie znajduje się jeden z czterech zabytkowych kościołów naszego regionu do wsi Wojnowo w gminie Kargowa. Zgromadził ponad 80 uczestników, którzy gremialnie zjechali nad Jeziorko Koźlarskie w Chlastawie i częściowo do miejsca postojowego na trasie w Podmoklach Małych, na tamtejszym skansenie. Mieliśmy możliwość zwiedzenia zabytkowego kościoła w Chlastawie, a przewodniczką była p. Irena Chłopek, na co dzień opiekująca się tym zabytkiem. Zmienna pogoda, z przelotnymi opadami spowodowała, że do mety w Karczmie Rybaka w Wojnowie dojechało niespełna 80 uczestników, ale ci , co tam przybyli zapewne tego poświęcenia nie żałowali. Ciekawość budziła ścieżka rowerowa położona przy nowo wybudowanej obwodnicy prowadzącej z Babimostu do Zbąszynka. Jechało się tym szlakiem znakomicie. W trakcie przejazdów staramy się uatrakcyjniać cyklistom to wspólne przebywanie na świeżym powietrzu w otoczeniu wspaniałej przyrody różnymi konkursami i relacjami związanymi z historią regionu, ciekawymi ludźmi lub wydarzeniami. W tym roku naszym prelegentem był Andrzej Kowalski z Sulechowa, który przybliżył nam historię Polaków – przedwojennych mieszkańców tych ziem , którzy zmagali się z narzucanymi przez administrację niemiecką różnymi obostrzeniami, mającymi na celu ograniczanie praw mniejszości polskiej . Była zatem mowa o Rodle, szkołach polskich, przedstawicielach Polaków w niemieckim parlamencie. Poznaliśmy losy niektórych już polskich bohaterów tamtych czasów. Rajd zakończył się , jak wyżej poinformowaliśmy, w gospodarstwie rybackim u p. Kozów, na degustacji smacznej rybnej zupy z suma i pieczonym pstrągu. Każdy z uczestników otrzymał też okolicznościową kamizelkę odblaskową, ekologiczną torbę z folderami nowo wydanych opracowań o kościółku w Chlastawie i Szlaku Rowerowym Regionu Kozła.

Skorzystaliśmy z dotacji w ramach programu Odnowa Wsi, która dysponuje Marszałek Województwa.

Trasa rajdu liczyła 32 kilometry, ale wielu musiało dojechać na miejsce startu i do domu z punktu końcowego, co znacznie tę drogę wydłużyło. Ale było warto, zarówno dla przeżyć, wspólnego spędzenia wolnego czasu, jak i dla poznania nowych regionalnych smaków.

A zatem do zobaczenia na kolejnym szlaku rowerowym Regionu Kozła