Gala nagrodzonych i zasłużonych dla Regionu Kozła – Zbąszyń 2022

Kapituła Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła organizuje w dniu 18 listopada o godz. 16:00 w Sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury uroczystą galę poświęconą wręczeniu dorocznych nagród dla osób, zespołów i firm, które zostały wyróżnione i nagrodzone za przysłużenie się do promocji Regionu w latach 2021 i 2022.  Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy zostaną wręczone w następujących kategoriach niżej wymienionym osobom, zespołom i firmom:

  1. W kategorii – Nagroda Indywidualna Zwykła nagrody otrzymają:

– Zofia Mąkosa z gminy Siedlec – za ukazywanie w swoich powieściach losów postaci literackich z obszaru Regionu Kozła na tle wielkiej historii,

– Jadwiga Szylar z Trzciela – za wieloletnią promocję gmin Regionu Kozła oraz przyczynianie się do aktywizacji społeczności lokalnych,

– Karol Hołod ze Zbąszynia – za promowanie, upowszechnianie tradycji, kultury i folkloru Regionu Kozła,

  1. W kategorii – Nagroda Indywidualna Honorowa :

– Tadeusz Michalik – Olimpijczyk, zdobywca brązowego medalu w zapasach na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w roku 2020- za promocję i upowszechnianie aktywności sportowej w Regionie Kozła,

– Maria Wasik z Zielonej Góry – za wieloletnia działalność na niwie kultury, upowszechnianie czytelnictwa oraz wspieranie aktywności pisarskiej w Regionie Kozła.

  1. W kategorii – Nagroda Zespołowa Zwykła:

– Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ze Zbąszynia za upowszechnianie tradycji, kultury, pieśni i gry na instrumentach ludowych.

  1. W kategorii – Wyróżnienie dla firm z Regionu Kozła:

– Port Lotniczy zielona Góra , Lotnisko w Babimoście – w uznaniu zasług dla rozwoju życia gospodarczego oraz przyczynianie się do promowania Regionu Kozła,

– Firma Balda Sp. z o.o. ze Strzyżewa w gminie Zbąszyń – w uznaniu zasług dla rozwoju życia gospodarczego oraz przyczynianie się do aktywizacji społeczności lokalnych

  1. W kategorii: Zasłużony dla Regionu Kozła:

– Tadeusz Borkowski za wieloletnie promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej w Regionie Kozła,

– Tadeusz Wróbel – za wieloletnie przyczynianie się do rozwoju opieki nad najmłodszą populacją mieszkańców Regionu Kozła

Wszystkim nagrodzonym i zasłużonych dla naszego Regionu – Kapituła składa serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności dla dobra naszych społeczności.

Jednocześnie informujemy, że podczas Gali nastąpi przekazanie władzy starosty Regionu Kozła z rąk obecnego starosty Wiesława Czyczerskiego – Burmistrza Zbąszynka na ręce Tomasza Kurasińskiego – Burmistrza Zbąszynia.