Zawiadomienie o zwołaniu Kapituły

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §19 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę  spotkanie Kapituły Regionu Kozła, które odbędzie się

29 maja 2023r. o godz. 17: 00 w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu ul. 17 Stycznia 59

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Informacja o realizacji zadań w I kwartale roku 2023.
  3. Omówienie propozycji opracowania nowej strategii rozwoju RK na lata 2024 – 2027
  4. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania
  5. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła
Tomasz Kurasiński