Zawiadomienie o zwołaniu Kapituły

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §19 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
zwołuję spotkanie Kapituły Regionu Kozła, które odbędzie się
27 stycznia 2022 r. o godz. 13:30 w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Kolejowa 4 w Zbąszynka (jadalnia)

Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja o realizacji zadań w roku 2021.
3. Omówienie propozycji budżetu Stowarzyszenia na rok 2022
4. Ustalenie terminu i miejsca zwołania Konmferencji RK
5. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania
6. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła
Wiesław Czyczerski