XXIII Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2023

Po trzech latach przerwy w Zespole Edukacyjnym – Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej w Nowym Kramsku odbył się XXIII Festiwal Kultury Regionalnej , w którym uczestniczyli miejscowi uczniowie oraz goście z zaprzyjaźnionych szkół z Regionu Kozła. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły „ My dzieci kramskiej ziemi” przez zespół „Wiolinki”  i towarzyszące im dzieci z grupy przedszkolnej. Imprezę prowadzili uczniowie – narratorzy posługujący się miejscową gwarą- Dominik Muńko, Milena Dub, Kornelia Adamczak, Julia Fiłka  i Maja Zmuda.

Gospodarzem Festiwalu była dyrektor szkoły p. Patrycja Pempera – Cicha. Po powitaniu gości wśród których byli przedstawiciele samorządu gminy Babimost, sołtysi wsi babimojskich , przedstawiciele stowarzyszeń kulturalnych i kół gospodyń wiejskich nastąpiła prezentacja zespołów biorących udział w Festiwalu. Ze Szkoły Podstawowej w Przyprostyni uczestniczyły „Przyprostyńskie koziołki” pod opieką p. Gabrieli Kamińskiej, z Nowego Kramska była Kapela Koźlarska Braci Drozdów oraz zespół „Wiolinki”, a najmłodszych reprezentowali przedszkolacy z grupy „Tuptusie” i z grupy „Biedronki”.

Akompaniament koźlarski zapewniał P. Jerzy Skrzypczak ze Zbąszynka, który prowadzi naukę gry na koźle dla grupy uczniów miejscowej szkoły. Występy rozpoczęły się od prezentacji najmłodszych grup przedszkolnych, były przyśpiewki w wykonaniu Wiolinek, układy taneczne i przyśpiewki w wykonaniu „Przyprostyńskich koziołków” oraz kilka ludowych utworów zaprezentowanych przez Kapelę Koźlarską Braci Drozdów. Wszystkie prezentacje artystyczne spotykały się z dużym aplauzem zgromadzonych, a całość przebiegała dość wartko. Zwieńczeniem spotkania było podsumowanie konkursu poetyckiego „Złota Kwyrla” . Nagrodzeni otrzymywali pamiątkowe dyplomy i jako załącznik drewniane gadżety tzw. Kramszczanki.

Podsumowaniem imprezy było wystąpienie dyrektor szkoły. p. Patrycji Cichej, która serdecznie podziękowała wykonawcom za ich występy i na zakończenie zaprosiła zgromadzonych na wspólną degustację kramskiego placka drożdżowego.

Opr. Sz. S.