PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO MUZYKA LUDOWEGO 47. BIESIADY KOŹLARSKIEJ W NĄDNI

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO MUZYKA LUDOWEGO 47. BIESIADY KOŹLARSKIEJ W NĄDNI „Nasza żywa scheda po Przodkach” Nądnia, 08.10.2021 roku.

Po przesłuchaniu 37 prezentacji kapel i solistów Jury w składzie:
Zbigniew Przerembski, Sławomir Pawliński, Adam Kaiser powołane przez głównego organizatora konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. kategoria: Mistrz i uczeń – kozioł (uczeń do lat 14)
 • Jan S. Prządka – skrzypce z uczennicą Hanną Leśnik – skrzypce
 • Maria Leśnik – śpiew z uczennicą Justyną Leśnik – śpiew
 1. kategoria: kapela (koźlarska) do lat 14
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano
  3 miejsca nie przyznano

Wyróżnienie:
Kapela Adama Ejchosta: Adam Ejchost – kozioł weselny, Hanna Leśnik – skrzypce, Karol Ejchost – klarnet Es

od 15 do 18 lat

 • 1 miejsce: Kapela “Ze sini”: Łukasz Piątek – kozioł weselny, Justyna Trześniewska – skrzypce, Weronika Śliwa – klarnet Es
 • 2 miejsce ex aequo:“Kapela Oliwiera Niemca”; Oliwier Niemiec – kozioł weselny, Martyna Mania – skrzypce, Hubert Wittke – klarnet Es
 • “Kapela Piotra Bimka”; Piotr Bimek – kozioł, Julita Jędrzejczak – skrzypce, Kornelia Kleszka – klarnet Es
 • 3 miejsce „Siedleckie Koziołki” ; Dominik Kierecki – kozioł weselny, Julia Brudło – skrzypce, Anna Brudło – klarnet Es

Wyróżnienie:

 • Kapela Braci Drozdów; Arkadiusz Drozda – kozioł weselny, Adrian Drozda – skrzypce

19 lat i powyżej
1-3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie:

 • Kapela Kozła Białego Pawła Gondka
 • Paweł Gondek – kozioł weselny, Kinga Grychta – skrzypce

III. kategoria solista : kozioł, sierszenki

 • w tej kategorii Jury przyznaje Grand Prix na koźle dla Młodego Muzyka Ludowego (stypendium Burmistrza Zbąszynia) Zofia Obst

Nagrodę specjalną im Mistrza Henryka Skotarczyka otrzymuje:

 • Dominik Kierecki

do lat 14
1-3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie

 • Adam Ejchost

od 15 do 18 lat

 • 1 miejsce – Dominik Kierecki
 • 2 miejsce – Piotr Bimek
 • 3 miejsce – ex aequo Oliwier Niemiec, Łukasz Piątek, Arkadiusz Drozda

19 lat i powyżej

 • 1 miejsce Natalia Śliwa

2 miejsca nie przyznano

wyróżnienie

 • Paweł Gondek
 1. kategoria: klarnet – do lat 14
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano
 • 3 miejsce – Anna Brudło

15 – 18 lat
1 miejsca nie przyznano

 • 2 miejsce ex aequo – Weronika Śliwa, Kornelia Kleszka, Hubert Wittke
 • 3 miejsca nie przyznano

19 i powyżej

 • 1 miejsce – Maksymilian Chwałkowski
 1. kategoria: skrzypce, mazanki do 14 lat
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano
 • 3 miejsce – Julia Brudło

wyróżnienie

 • Hanna Leśnik

15 lat i powyżej

 • 1 miejsce – Kinga Grychta, Wiktoria Silska
 • 2 miejsca nie przyznano
 • 3 miejsce ex aequo Martyna Mania i Karolina Łochowicz

Wyróżnienia

 • Adrian Drozda i Justyna Trześniewska

Nagrodę specjalną im. Leonarda Śliwy, którą funduje LGD RK (dla uczestnika do lat 16) otrzymuje

 • Adrian Drozda

JURY SML LGD RK przyznaje nagrodę specjalną im. Leonarda Śliwy, którą funduje LGD RK (dla uczestnika do lat 16)

 1. kategoria: śpiewacy ludowi -Dzieci i młodzież do lat 15
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano
 • 3 miejsce Hubert Wittke

Wyróżnienie:

 • Dominik Kierecki

Wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu

 • Martyna Brudło

16 lat i starsi
1- 3 miejsca nie przyznano

wyróżnienie

 • Adrian Drozda

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ZALECENIA JURY PO WYSŁUCHANIU UCZESTNIKÓW KONKURSU NA MŁODEGO MUZYKA LUDOWEGO

Jury gratuluje organizatorom oraz wszystkim zaangażowanym w realizację 47 Biesiady Koźlarskiej.
Jury stwierdza utrzymanie dobrego ogólnego poziomu prezentacji, zachęca wszystkich uczestników do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem swoich umiejętności. Jednocześnie komisja zwraca uwagę na zbyt częste stosowanie przez skrzypków dwudźwięków, które nie są zgodne z tradycyjnym stylem wykonawczym w muzyce koźlarskiej.
Jurorzy zachęcają do poszerzania repertuaru, który w Regionie Kozła jest wyjątkowo bogaty, co nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w prezentacjach konkursowych. Zachęcają również do zwracania większej uwagi w kierunku zachowania właściwego charakteru prezentowanych utworów będących melodiami tanecznymi (np. tempo wykonywania polek, szoczy, walcerków).

Jury podkreśla, że obok umiejętności wykonawczych podstawą gry na instrumencie jest jego prawidłowe nastrojenie.
W przypadku śpiewaków ludowych Jurorzy zauważają przywiązywanie mniejszej wagi do konsekwentnego używania gwary, a jest ona równie ważnym elementem jak wykonywana melodia. Nagroda Grand Prix, którą jest roczne stypendium Burmistrza Zbąszynia, w zamyśle Jurorów ma stanowić motywację do dalszego rozwoju muzycznego laureata – młodego Muzyka Ludowego. Nagroda ta pozwala mieć nadzieję, że uhonorowany nią adept swoją pracą przyczyni się do zachowania ciągłości tradycji koźlarskich.