Promocja opracowania pt. „111 podań i legend Regionu Kozła”

W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła odbyło się spotkanie poświecone promocji książki autorstwa Eugeniusza Kurzawy zawierającej zbiór podań i legend z obszaru Regionu Kozła. Opracowanie to zostało zatytułowane: „Biała dama z pękiem kluczy. 111 podań i legend Regionu Kozła”. Do udziału w tej promocji zaproszono przedstawicieli wszystkich gmin z regionu, włodarzy gmin oraz grupy senioralne. W oczekiwaniu na przyjazd wszystkich zaproszonych każdemu uczestnikowi spotkania wręczono świeży wydrukowany egzemplarz książki. Autor działa przy tej okazji wpisywał autografy wszystkim zainteresowanym.

Spotkanie, które odbywało się w sali kinowej GOK Babimost zostało poprzedzone kilkunastominutowym filmem opartym na legendzie o białej damie ze zbąszyńskiego zamku. Film autorstwa p. Katarzyny i Ireneusza Solarków został nakręcony przez zespół MotionTV Zbąszyń . Bardzo ciekawie zrealizowany obraz filmowy miał swoje odniesienie do jednej z legend zbąszyńskich o nazwie „Biała dama”. Opowieść ta znalazła się również w zbiorze podań i legend opracowanych przez Eugeniusza Kurzawę.

Po projekcji filmu wystąpił dr Dawid Kotlarek z wykładem pt. „Siła lokalnych legend w budowaniu tożsamości regionalnej”. Ten wstęp badacza i znawcy tego gatunku literackiego był dobrym przygotowaniem do zrozumienia czym są lokalne przekazy, jakie mają społeczne oddziaływanie i czemu dawniej służyły.

W głównej części tego popołudniowego spotkania wystąpił autor opracowania legend pochodzących z obszaru Regionu Kozła   – Eugeniusz Kurzawa. Z wystąpienia tego można było dowiedzieć się, jak powstawał ten obszerny zbiór, komu należy zawdzięczać zachowanie przekazywanych dawniej ustnie legend, jakie były wcześniejsze wydania, zawierające podania i legendy z obszaru Regionu Kozła . W związku z tym, że nasz region ukształtował się na dawnym pograniczu polsko – niemieckim, wiele tych utworów było spisanych w języku niemieckim, co wymagało zarówno tłumaczeń, jak i językowego opracowania i dostosowania dla współczesnego czytelnika. Książka powstała we współpracy ze znanym w naszym regionie plastykiem i fotografem p. Wojciechem Olejniczakiem, który stworzył tło graficzne dla tego zbioru.

Wiele rozmów z uczestnikami promocji toczyło się później w kuluarach , a także przy kawie z ciastem, na którą zaproszono obecnych na tym spotkaniu. Sądząc po zainteresowaniu przybyłych na promocję tej książki, będzie ona zapewne chętnie czytana, a jej dostępność zapewnią nasze placówki biblioteczne i ośrodki kultury, do których skierowane zostaną dalsze wydrukowane egzemplarze.