Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2015 Drukuj Email

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2015”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

- aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,

- wzmacnianie tożsamości lokalnej -  ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,

- dbałość o estetykę  i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,

- realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

  1. 1. Organizatorzy konkursu:

-          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

-          Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

  1. 2. Instytucje wspierające

 

-        Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

-        Lubuska Izba Rolnicza

 

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalach internetowych:

-          Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl,

-          Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - www.lubuskie.ksow.pl,

-          Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – www.prow.lubuskie.pl

-          Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku -  www.lodr.pl,

-          Lubuskiej Izby Rolniczej - www.lir.agro.pl.

 

  1. 5. Harmonogram konkursu

 

-        Termin składania zgłoszeń – do 22 maja 2015 roku,

-        Ocena formalna zgłoszeń przez Komisje Konkursową - 27 maja 2015 roku,

-        Wizytacja we wsiach - do 17 czerwca 2015 roku,

-        Planowany termin podsumowania konkursu – 24 czerwca 2015 roku.

 

  1. 6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2014 – Konkurs

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.