Obrady Konferencji Gmin Regionu Kozła – Dąbrówka Wlkp. – 11.02.2015 Drukuj Email

W sali Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin Regionu Kozła na dorocznej Konferencji w celu podsumowania działalności za rok 2014 oraz wyznaczenia zadań i budżetu Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła na rok bieżący. Przed rozpoczęciem obrad zgromadzeni wysłuchali mini koncertu w wykonaniu kapeli złożonej z uczniów miejscowej szkoły , która kieruje mistrz Jan Prządka.

Po przedstawieniu porządku obrad uczestnicy Konferencji wysłuchali sprawozdania Kapituły oraz  informacji o wydatkowaniu środków i zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia. Prowadzący obrady starosta Jarosław Kaczmarek przedstawił skład nowo  powołanej Kapituły w związku ze zmianami jakie zaszły po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali ten skład. Przegłosowano również propozycje Kapituły dotyczące nowego preliminarza dochodów i wydatków na rok 2015, w ramach którego przewidziano dofinansowanie imprez organizowanych w gminach na kwotę 9 000 zł, finansowanie zadań własnych na kwotę 8 500 zł oraz na koszty administracyjne w wysokości 3 400 zł. Część środków ( 4 000 zł) wydatkowana będzie na zakup materiałów promocyjnych, a pozostały zasób w wysokości  4461 zł będzie stanowił rezerwę budżetową na wydatki, które Kapituła uzna za najważniejsze.


W związku z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej wybrano na kolejne cztery lata Komisję w składzie: Maria Dobry – przewodnicząca, Elżbieta Kaczmarek – za-ca przewodniczącego oraz Mirosława Koziołek – członek.

Konferencja podjęła także uchwałę o zmianie adresu siedziby biura Regionu Kozła, które będzie mieściło się w Dąbrówce Wlkp. przy ul. Piastowskiej 37.

Składy nowo wybranych władz Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła można znaleźć na naszej stronie internetowej.


 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.