Zawiadomienie o Konferencji Drukuj Email

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę I /XIX spotkanie Konferencji , które odbędzie się

11 lutego 2015r. o godz. 1300 w świetlicy Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37

 

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie nowego składu Konferencji  - podjęcie uchwały zatwierdzającej
 3. Zatwierdzenie zmian w składzie Kapituły – podjecie uchwały
 4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2014
 6. Podjęcie   uchwały o przyjęciu sprawozdania
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 ( podjęcie uchwały).
 8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
 10. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2015
 12. Podjęcie uchwały o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia
 13. Wnioski i zapytania
 14. Zakończenie obrad.

 

 

Starosta Regionu Kozła

Jarosław Kaczmarek

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.