Posiedzenie Kapituły Regionu Kozła – Zbąszynek – 23 września 2011 r. Drukuj Email

W siedzibie obecnego Starosty Regionu Kozła – Wiesława Czyczerskiego – burmistrza Zbąszynka odbyła się w dniu 23 września trzecia z kolei w bieżącym roku Kapituła, na którą przybyli burmistrzowie i przewodniczący rad gmin z jednostek stowarzyszonych. Spotkanie to było poświęcone omówieniu  wykonaniu w I półroczu ustalonych przez Konferencję Regionu zadań , w tym wykorzystania środków  z budżetu na rok 2011.

Sprawozdanie z działalności w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. przedłożył zgromadzonym dyrektor biura  regionu – Szczepan Sobczak, który omówił także dotychczasowe wykorzystanie środków z zaplanowanego budżetu na poszczególne zadania.  W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem  i informacją o realizacji budżetu, podkreślono prawidłowe gospodarowanie zaplanowanymi środkami   uwzględniając  także propozycje dokonania korekt w  zakresie ich wydatkowania w niektórych pozycjach.  Za celowe uznano zwiększenie wydatków na promocję Regionu Kozła przy zmniejszeniu wydatków na obsługę Kapituły i Konferencji. Z rezerwy budżetu postanowiono przeznaczyć  dodatkowe środki na dofinansowanie wydawnictwa „Portrety Regionu”, które ukaże się z okazji XXXVII Biesiady Koźlarskiej ( Święto Regionu Kozła odbędzie się w Zbąszyniu w dniach 7 i 8 października br. ) Zaaprobowano sfinansowanie wystawy fotograficznej – Wieś wielkopolska na szklanych negatywach - „ Prowincja w centrum” , która przemierzyła wszystkie gminy regionu w okresie od maja do końca września br.  Członkowie Kapituły podjęli także jednogłośnie uchwałę zmieniającą plan budżetu na ten rok.

Kolejnym punktem obrad było przeanalizowanie projektu zaplanowanego do wydania folderu „Szlaki kajakowe Regionu Kozła”. Każda z gmin dokona w najbliższym czasie weryfikacji  przedstawionych materiałów do tego wydawnictwa, tak by można było zakończyć to opracowanie w IV kwartale tego roku.  Folder ten  będzie dofinansowany ze środków unijnych. W trakcie dalszej dyskusji zwrócono także uwagę na prowadzenie, zgodnie ze statutem,  działań integracyjnych obejmujących wszystkie gminy  Regionu Kozła . Jednym z takich wydarzeń , w ramach których można najlepiej realizować ten cel, powinien stać się najbliższy Turniej Gmin, który w tym roku odbędzie się w Brójcach w gm. Trzciel. Wszyscy burmistrzowie oraz wójt gm. Siedlec zostali zaproszeni do udziału w kolejnych imprezach przewidzianych w kalendarzu imprez  na ten rok.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad – starosta Wiesław Czyczerski zamknął posiedzenie Kapituły.


 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.