Zwołanie I/VIII Konferencji Drukuj Email

Na podstawie §18 pkt 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
zwołuję I /VIII spotkanie Konferencji, które odbędzie się
22 luty 2006r. o godz. 12°° w Pałacu Dąbrówka Wikp.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia za rok 2005 (podjęcie uchwały).
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 ( podjęcie uchwały).
  4. Udzielenie absolutorium Kapitule (podjęcie uchwały).
  5. Zatwierdzenie terminów imprez kulturalnych i sportowych w gminach Regionu Kozła na 2006 rok (podjęcie uchwały).
  6. Przyjęcie preliminarza budżetu na rok 2006 i kierunków działania (podjęcie uchwały).
  7. Wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie obrad.

 

Starosta Regionu

 

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.