Babimost - Strona 2 Drukuj Email


Od 2001 roku Babimost posiada nowoczesną, automatyczną stację uzdatniania, zaopatrującą mieszkańców w doskonałej jakości wodę, wybudowaną w 1994 roku oczyszczalnię ścieków, w ubiegłym roku gruntownie zmodernizowaną, i sieć kanalizacyjną obejmującą całe miasto.

Obecnie czynione są starania o wybudowanie sieci kanalizacyjnej we wszystkich wsiach położonych na terenie gminy, co spowoduje poprawę czystości wód zarówno w Jeziorze Wojnowskim jak i kanale Gniła Obra.
Gmina intensywnie stara się o środki z funduszy unijnych na inwestycje infrastrukturalne. Mamy, niestety, utrudnione zadanie, ponieważ na naszym terenie stopa bezrobocia wynosi około 7%. Jest jedną z najniższych i w województwie, i w kraju. Na terenie gminy znajduje się jedno zorganizowane wysypisko śmieci.
Jak wynika ze struktury użytkowania gruntów, około 86% powierzchni zajmują tereny rolne i lasy. Wśród pozostałej części znajduje się bardzo wiele gruntów będących mieniem komunalnym, które przeznaczone są pod budowę małych i dużych zakładów produkcyjno - handlowych. Tereny są w pełni uzbrojone w kanalizację, wodociąg, gaz, linie telefoniczne, elektryczność.

Przemysł i rolnictwo

Największym zakładem Babimostu jest SWEDWOOD POLAND należący do koncernu IKEA. Zajmuje się produkcją mebli drewnianych i zatrudnia obecnie ponad 600 osób. Jest to bardzo nowoczesne, zautomatyzowane przedsiębiorstwo.

Zakład w Babimoście we współzawodnictwie wszystkich zakładów koncernu na świecie uplasował się w ubiegłym roku już po raz trzeci na pierwszym miejscu.
Wśród innych zakładów funkcjonujących na terenie gminy trzeba wymienić zakład produkcji mebli tapicerowanych ISTE zatrudniający 60 osób, zakład obuwniczy RICOSTA zatrudniający 108 osób,

zakład dziewiarski IEC - 80 osób, Nadleśnictwo Babimost - 50 osób. Wśród pozostałych przeważają zakłady produkcyjne branży stolarskiej, usługowe branży budowlanej i handlowe. Zatrudniają one od 3 do 60 osób. Wśród 425 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, zdecydowana większość to małe firmy usługowe z następujących branż: handel, gastronomia, transport, remonty i modernizacje.
Bardzo ważną dziedziną gminnej gospodarki jest rolnictwo. Tereny rolnicze nie tylko nie leżą odłogiem, ale wprost brakuje gruntów pod uprawy. Dlatego niektórzy z naszych rolników kupują lub dzierżawią tereny w innych gminach. Struktura rolna wygląda następująco: gruntów ornych na terenie gminy jest 3 924 ha, użytków zielonych 569 ha, lasów 3 268 ha. Mamy 221 gospodarstw do 5 ha, 48 gospodarstw od 5 do l0 ha, 68 gospodarstw od 10 do 15 ha i aż 115 gospodarstw powyżej 15 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ponad 17 ha. Na terenie gminy dominują gleby średniej, słabej i średnio dobrej jakości. Uprawia się głównie żyto, mieszanki zbożowe, pszenicę, jęczmień, pszenżyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak.
 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.