Zabytki Drukuj Email


GMINA BABIMOST
Ratusz późnoklasycystczny
zbudowany na połowie XIX w., zniszczony w 1945r. i odbudowany w latach w latach 1960-63, w 2004r. zbudowano nowa wieżę, obecna siedziba Urzędu Miejskiego.
Kościół parafialny św. Wawrzyńca, zbudowany w latach 1734 - 1740. We wnętrzu świątyni późnogotycki poliptyk Mistrza z Gościeszowic z 1499r. i łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny Gospodyń Babimojskiej. Kościół został wyróżniony i podniesiony na rangi kościoła stacyjnego z możliwością otrzymania odpustu.
Kościół cmentarny św. Jacka zbudowany około połowy XVIII wieku, po pożarze odbudowany z przekształcenia fasady.
Kościół ewangelicki zbudowany w latach 1782-89, przebudowany, z przeznaczeniem kulturalnym, obecnie opuszczony.
Organistówka przy ul. Kościelnej z drugiej połowy XVII w.
kościół parafialny Narodzenia NMP w Nowym Kramsku - zbudowany w latach 1759 - 1769, a także kaplicę na cmentarzu w wmurowanymi w ścianę tablicami nagrobnymi świadczącymi o polskich tych ziem.

GMINA KARGOWA
Pałac - dawna rezydencja właścicieli miasta Unrugów. Pochodzi z XVII w. W 1730 r. szambelan królewskim Karol Unrug przekazał pałac królowi Augustowi Mocnemu w dożywocie z prawem przebudowy i rozbudowy. Po spaleniu odbudowany został tylko stary pałac Unrugów, jednak bez architektonicznych dekoracji i wewnętrznego wystroju. We wewnątrz zachowały się barokowe kominki. Obok pałacu stoi barokowa oficyna i budynek gospodarczy.
Park - jednym z miejsc wypoczynku kargowian jest przylegający do pałacu park, który powstał w pierwszej połowie XVII w. z wykorzystaniem ozdobnego ogrodu. Granice parku wyznaczają aleje: grabowa i lipowa - kasztanowa, których wiek szacowany jest na 250 lat i znacznie młodsza aleja kasztanowa.
Ratusz - swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie1956r. i późniejszym przeróbkom Murowany, piętrowy. We frontowej ścianie tablica upamiętniająca wydarzenie, dzięki któremu Kargowa przeszła do historii Polski jako jedyne miasteczko zachodniej Rzeczpospolitej, w której garnizon dowodzony jest przez kapitana Więckowskiego stawiał zbrojny opór postanowieniom II rozbioru Polski. Oddano do użytku w 1986 roku szkoła podstawowa nosi imię bohaterskiego Polaka.
Kościół poewangelicki, obecnie pomocniczy, św. Maksymiliana Kolbe, wzniesiony w latach 1801-1805 w miejscu starej budowli z 1738 r. Prosty w założeniu i bryle posiada stylowe cechy późnego klasycyzmu.
Kościół parafialny św. Wojciecha wybudowany w 1892 r., przebudowany w 1932r., nawiązuje stylowo do romanizmu i gotyku.
Na uwagę zasługuje także:
Kościół filialny w Karszynie z 1792 r. Klasycystyczny z barokowym wnętrzem.
Pałac w Wojowie wzniesiony w 1910 r. na miejscu starszego, w formie neobarokowej. Ciekawostką jest fakt, iż do 1945 r. był własnością ojca obecnie królowej holenderskiej. Obecnie mieści sanatorium dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego.
Leśniczówka Linie - w latach 50 i 60. przebywał i tworzył pisarz Eugeniusz Paukszta, któremu na budynku poświęcono tablicę pamiątkową; w mieście odbywają się też spotkania literackie pod jego patronem.

GMINA MIEDZICHOWO
Gmina nie posiada wielu zabytków. Jest to związane głównie z brakiem stałego osadnictwa na tych terenach w okresie średniowiecznym i późniejszym. Wsie stawiane przez robotników leśnych budowane były często tylko na czas wyrębu lasu - potem je opuszczano. Osadnictwo olenderskie zostawiło jednak po sobie sporo ciekawych zabytkowych obiektów w postaci chat szachulcowych (m.in. we wsi Bolewicko). Często spotyka się też malownicze, przydrożne kapliczki.
Warte uwagi są oba kościoły - w Miedzichowie i Bolewicach.
Miedzichowska świątynia powstała w 1906 r. jako kościół protestancki, ewangelicko-augsburski. Pod władaniem Niemców pozostawała do 1945 r.
Parafia rzym.-kat. powstała w 1927 r. (kościół znajdował się tam, gdzie obecnie stoi Urząd, później zburzyli go Niemcy). W 1945 r. obecny kościół stał się katolicki. Ciekawostką jest, iż pierwszy proboszcz parafii, ks. St. Tischer, w 1946 r. przywiózł z obozu w Dachau obraz MB Częstochowskiej, namalowany przez jednego z więźniów. Obraz stoi do dziś w nawie bocznej.

 

GMINA SIEDLEC
Siedlec
- centrum administracyjne gminy, wieś wzniesiona w 1380 r.
Kościół św. Michała Archanioła wzniesiony w l. 1911-13 na starym cmentarzu (najstarszy nagrobek 1864 r,); mur cmentarny z XVIII w. Warte obejrzenia:
Nowa i stara plebania oraz brama cmentarna.
Przed Urzędem Gminy, znanej z gospodarności, pomnik - głaz ku czci Powstańców Wielkopolskich odsłonięty w 1978r.
Pałac w Belęcinie obecnie szkoła zbudowany w roku 1870 przez Wentyla; neogotycki, otoczony parkiem powstałym w 1846 r. W pobliżu wsi grodzisko pierścieniowate średnicy 100m.
Zespół placowy w Chobienicach: pałac, kościół, oficyna, zbudowania gospodarcze, park.
Pałac sprzed 1765 r. będący do 1945 r. siedzibą zasłużonego dla Polski, patriotycznego rodu Mielżyńskich. Na fasadzie słynna maksyma: "Nie sobie lecz następcom" Najstarsze wzmianki o siedzibie dworskiej pochodzą z 1669 i 1689 r., dotyczą jednak innego, nieznanego obiektu. W parku późnobarokowy kościół św. Piotra w Okowach z 1778 r. oraz słynny Pomnik Świni powstał w 2004r.
Karna. Stoją tu dwa interesujące domy drewniane, tzw. poniatówki, powstałe w latach 30. XX w. w ramach osadnictwa rolniczego m.in. z Podhala.
Kopanica. Zachowany został układ zabudowany z okresu posiadania praw miejskich, m.in. dwa rynki. Pierwszy raz wymieniona w 1246r. W 1641 starosta kopanicki Lampart Sieranowski złożył Nowe Miasto zwane Lampartopolem. Kopanica utraciła prawa miejskie w 1934 r. Neogotycki kościół Najświętszej Maryi Panny z 1885 r. oraz zniszczony kościół ewangelicki. Zabudowa miejscowości z końca XIX i pocz. XX w.
Neoromański kościół poewangelicki św. Piotra i Pawła w Tuchorzy otoczony parkiem podworskim z unikatowym drzewostanem (dwór spalił się w 1885 r.). Na cmentarzu parafialnym nowy kościół Trójcy świętej wybudowany na przełomie lat 1998/1999 w miejsce zabytkowego kościołka spalonego doszczętnie 8 lutego 1997r. Za wsią pomnik autorstwa Edwarda Przymuszały (ucznia Marcina Różka) upamiętniający hitlerowską egzekucję w dniu 9 lipca 1942r. 15 Polaków przywiezonych z Frontu VII z Poznania.

GMINA TRZCIEL
Grodzisko średniowieczne
z poł. XIII w. w Trzmielu.
Domy szachulcowe z XVIII w. przy ul. Grunwaldzkiej, Kościuszki i Mickiewicza.
Kościół parafialny św. Wojciecha, neogotycki z barokowym wyposażeniem wnętrza z 1924 r.
Stary cmentarz żydowski (przy drodze w kierunku na Jabłonki).
Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z 1400 r. w Chociszewie, romański.
Park pałacowy w Łagowcu; wiek drzew 100-120 lat.
Kościół filialny pw. MB Częstochowskiej z 1717 w Sierczynku, drewniany, belkowany,
Kościół pomocniczy imienia NMP z 1860 r. w Brójcach, neogotycki
Kościół filialny św. Piotra i Pawła z 1889 r. w Lutolu Suchym, neogotycki.
Wieża 4 widokowa w Rybojadach nad jeziorem Wielkim.

GMINA ZBĄSZYNEK
Kościół drewniany w Chlastawie, poewangelicki z XVII w., z bogatą polichromią wnętrz oraz brama - dzwonnica w z 1637 r. Wyjątkowej klasy zabytek.
Pałac w Dąbrówce Wlkp., neorenesansowy zbudowany w latach 1856-59.
Kościół parafialny w Kosieczynie z 1406 r., drewniany. W tej wsi urodził się znany polski rzeźbiarz Marcin Rożek zamordowany przez hitlerowców w Oświęcimie.
Kościół neogotycki w Kręcku z 1880 r., przechowywane są nim pamiątki repatriantów ze wsi Trościaniec Wielki na kresach wschodnich, skąd w znacznej mierze pochodzi ludność tej i kilku sąsiednich wsi.
Pozostałości bunkrów sprzed I wojny światowej w Rogozińcu - obecnie Zespół Szkół Leśnych, gdzie działają rzadkie w kraju ciała: Koło Sokolników i Koło Sygnalistów.

GMINA ZBASZYŃ
Najcenniejszym zabytkiem jest zachowany do dzisiaj historyczny układ przestrzenny miasta. Od kilku lat, od wczesnych czasów piastowskich, traktaty handlowe przebiegały przez ogród, a potem miasto dokładnie tak, jak obecnie biegną ulice17 Stycznia, pl. Wolności, ul. Senatorska przez most na Obrze, aby potem rozdzielić się jak dziś prowadzi ul. Powstańców Wlkp. i Przedmieście św. Wojciech tej zabudowy można czytać przeszłość jak z otwartej księgi. Podczas spaceru, zwłaszcza ul. Senatorską, wzrok przyciąga zabytkowe kamieniczki nierzadko przyozdobione stylowymi wieżyczkami i figurami.
Park - W stylu francuskim, otoczony fosą i wałami ziemnymi z basztą (wieża bramną) z 1672r., która stanowi wraz z kazamatami, browarem zamkowym (dziś kawiarnia "Podzamcze" pozostałości po kompleksie zamkowym. Poza obrębem wałów i fosy park angielski oraz dalej trzeci leśny tzw. wyspa.
Twierdza - zachowały się pozostałości oryginalnego założenia palazzo in fortezza; twierdzy w stylu holenderskim; dziś tworzą je wały, fosa i wieża bramna. Założenie powstało na terenie grodu kasztelana wzmiankowanego już w 1231 r. Potem zbudowali tam zamek. Zbąscy, przebudowany w duch renesansu. Abraham II Zbąski rozpoczął budowę twierdzy a dokończył jego wnuk, Abraham Ćiświecki, wg wzorców holenderskich. Splądrowany w czasie "potopu" obiekt nigdy nie odzyskał świetności, zamek rozebrano w pocz. XX w.; ul. Garczyńskich.
Warto zauważyć następujące budowle w obrębie miasta i gminy:
Kolegiata (kościół parafialny) w stylu rokokowym wybudowana w latach 1757-1796 wg projektu K.M. Franta; Rynek.
Kościół cmentarny św. Mikołaja z 1640 r., drewniany; ul. Mostowa.
Pałac Bernarda Skórzewskiego z niewielkim parkiem (własność prywatna); ul. Marcinowskiego.
Dwór barokowy w Łomnicy z 1770 r. zbudowany przez Ewarda Graczyńskiego, przebudowany w XIX w. Obiekt modrzewiowy, konstrukcji szachulcowej, zawalił się w 2004
r. Wart obejrzenia jest cały zespół podworski: drewniany kościół z l. 1768-1770, dzwonnica, oficyna, park.
Kościół św. Stanisława z XIX w Przyprostyni; parafia istniała już w XIII w., w 1515 r. połączona ze zbąszyńską. We wsi figura św. Jana Nepomucena z końca XVIII w.
Pałac z drugiej połowy XIXw. w Nowej Wsi Zamek w stylu eklektycznym. Murowany, piętrowy. Zdobione elewacje. Wewnątrz bogate sztukaterie. Dobrze utrzymany. Wokół zadbany park z oryginalnym zejściem wieloma schodami nad brzegiem jeziora Błędno (własność prywatna).


 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.