„Szkice Nadobrzańskie” po 20 latach. Pismo Regionu Kozła!

Ukazał się pierwszy numer „Szkiców Nadobrzańskich”. To ważne wydawnictwo RK o charakterze popularno-naukowym. Zostało rozprowadzone po wszystkich gminach RK, dostępne jest także w biurze Regionu w Kargowej! Warto się zaopatrzyć!

Tak naprawdę „Szkice” zostały wznowione po 20 latach. Utworzył je bowiem w 1984 r. w Zbąszyniu miejscowy nauczyciel, regionalista, humanista z nietypowym wykształceniem konserwatora zabytków – Zenon Matuszewski. Dlatego pierwsze numery nosiły wtedy nazwę „Szkice Zbąszyńskie” (wspierał je prężnie działający w  mieście nad Obrą oddział PTTK, a potem Zbąszyńskie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne). Gdy w 1995/1997 r. powołano do życia Region Kozła Matuszewski, w porozumieniu z Kapitułą RK, przekształcił zbąszyńskie pismo w periodyk regionalny, właśnie w „Szkice Nadobrzańskie”. Ukazało się niewiele numerów, jednak były ważnym elementem integracji Regionu, a na łamach pojawiały się publikacje autorów ze wszystkich „gmin koźlarskich” piszących o szkolnictwie, przyrodzie, historii, zabytkach słowem na każdy temat. Zapewne z powodów finansowych periodyk upadł w 2002 r. Zatem mamy równo dwadzieścia lat od tamtego momentu i „Szkice” zmartwychwstają. Niestety, ze względu na poważną chorobę nie mógł się podjąć redagowania „swego dziecka” Zenon Matuszewski. Kwestię tę Kapituła i starosta RK powierzyli zatem Eugeniuszowi Kurzawie, który właśnie przygotował pierwszy numer pisma. Tematyka – jak zapowiada we wstępie redakcja – będzie kontynuowana. Potwierdza ów fakt pierwszy po 20-letniej przerwie numer. Czytaj dalej „„Szkice Nadobrzańskie” po 20 latach. Pismo Regionu Kozła!”

Konferencja podsumowująca projekt „STACJE METEO”

W dniu 9 czerwca 2022 r. zwołaniem Konferencji Podsumowującej w Podmoklach Małych zakończono  realizację projektu współpracy o nazwie „Stacje Meteo”. Operacja ta , która miała na celu utworzenie na terenach szkół stacji meteorologicznych w formie ogródków prowadzona była przez : Lokalną Grupę Działania KOLD oraz Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Efektem końcowym tego przedsięwzięcia było utworzenie 7 stacji meteo na obszarze Regionu Kozła oraz 8 stacji na obszarze LGD KOLD.  O idei tego projektu i poszczególnych etapach jego realizacji pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Podkoziołka”, zatem tę informację poświęcimy tylko  wydarzeniu kończącemu wspólny projekt. Czytaj dalej „Konferencja podsumowująca projekt „STACJE METEO””

Nie żyje Jan Janowski

W środę, 11 maja br., w wieku 88 lat zmarł w Zbąszyniu Jan Janowski, działacz społeczny, regionalista, wieloletni redaktor naczelny pisma „Zbąszynianin”. Urodził się w Perzynach.

Pan Jasiu, jak na niego mówiono, mocno angażował się w działalność społeczną i to na wielu frontach. W latach 90. pracował jako urzędnik w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu, ale równolegle pokazywał aktywność pozazawodową na innych płaszczyznach. Przez lata, jako redaktor naczelny, prowadził miesięcznik obywatelski „Zbąszynianin”, który był pismem inicjującym liczne akcje, organizował bale, spotkania oraz oczywiście popularyzował wiedzę o gminie i regionie. Pan Jasiu szczególnie interesował się historią. Dlatego właśnie na łamach pisma opublikował w bardzo wielu odcinkach historię straży pożarnej w Zbąszyniu i to pokazując ją jeszcze w czasach niemieckich (potem te dzieje wyszły w oddzielnej broszurze). W innym momencie zainteresował go np. pomnik powstańców wielkopolskich na pl. Wolności, sięgnął zatem do materiałów, żeby obiekt ów zaprezentować na łamach. Gdy przeszedł na emeryturę oczywiście nie spoczął na laurach, wraz ze swoim wnukiem Marcinem spróbował zbudował regionalny instrument ludowy – kozła. I tego dopiął. W pewnym okresie organizował też prezentacje (w Starej Cegielni) ciekawych postaci gminy Zbąszyń związanych z folklorem. Jedną z ostatnich jego prac społecznych była pomoc zespołowi redagującemu bibliografię Regionu Kozła pt. „Słowo zostaje”. J. Janowski – korzystając z własnych roczników pisma – opracował zestaw niezbędnych informacji wyszukanych w numerach „Zbąszynianina”. Jan Janowski mieszkał w Zbąszyniu w historycznym miejscu, którym oczywiście też się zainteresował – w tzw. Domu Sędziowskim przy ul. 17 Stycznia 1920 roku. Budynek postawiono jeszcze w XIX wieku i służył za mieszkanie pracownikom Sądu Grodzkiego, jaki został powołany w mieście w 1878 r. Pan Jasiu zostanie zapamiętany jako sympatyczny, często uśmiechnięty, pracowity i lubiany człowiek. Cześć Jego pamięci!

Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Regionu Kozła

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
zwołuję I /XXVII spotkanie Konferencji , które odbędzie się
24 lutego 2022r. o godz. 1400 w świetlicy Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad i ważności obrad Konferencji
4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2021
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 ( podjęcie uchwały).
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
9. Przedłożenie propozycji preliminarza budżetowego na rok 2022
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2022
11. Wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad.

Obiad – ok. godz. 15.15

Starosta Regionu
Wiesław Czyczerski

 

Stanisław Olejniczak nie żyje

We wtorek, 1 lutego, zmarł w Poznaniu w wieku 83 lat wybitny polski sportowiec, koszykarz, olimpijczyk, reprezentant Polski. Urodził się 28 marca 1938 r. w Zbąszyniu. Był jednym z trzech olimpijczyków związanych z Regionem Kozła.

Stanisław Feliks Olejniczak był również pułkownikiem Wojska Polskiego, magistrem inżynierem mechanikiem – ukończył Politechnikę Poznańską. Zaczynał karierę sportową w „Obrze” Zbąszyń jako… piłkarz. Potem, za namową swego przyjaciela, Egona Kleina, zaczął uprawiać koszykówkę. Został zawodnikiem pierwszoligowego „Lecha” Poznań, z którym zdobył mistrzostwo Polski (1958), a potem przeniósł się do „Legii” Warszawa (tu dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza kraju, 1966 i 1969). Grał w niezapomnianym meczu „Legii”, która 4 maja 1964 r. podejmowała zespół All Stars NBA z USA. Był uczestnikiem mistrzostw Europy w roku 1963 we Wrocławiu, podczas których Polska wywalczyła srebrny medal (ulegając w finale Związkowi Radzieckiemu 45:61) oraz w roku 1965, kiedy drużyna narodowa wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy. W reprezentacji Polski (w latach 1961-1966) rozegrał 121 spotkań zdobywając łącznie 628 punktów. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 wraz z reprezentacją Polski zajął 6. miejsce. Ponadto z drużynami „Lecha” i „Legi” zdobywał tytuły wicemistrza Polski (1961, 1968), brązowego medalisty mistrzostw Polski (1959) oraz tytuł zdobywcy pucharu Polski (1968, 1970).

Za osiągnięcia w sporcie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszkał w Poznaniu. Honorowy obywatel Zbąszynia.

Zawiadomienie o zwołaniu Kapituły

Logo Region Kozła
Logo Region Kozła

Na podstawie §19 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA
zwołuję spotkanie Kapituły Regionu Kozła, które odbędzie się
27 stycznia 2022 r. o godz. 13:30 w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Kolejowa 4 w Zbąszynka (jadalnia)

Proponowany porządek spotkania:
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja o realizacji zadań w roku 2021.
3. Omówienie propozycji budżetu Stowarzyszenia na rok 2022
4. Ustalenie terminu i miejsca zwołania Konmferencji RK
5. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania
6. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła
Wiesław Czyczerski

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jana Prządki
Prezesa Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, mistrza i nauczyciela gry na instrumentach ludowych, którego wspominać będziemy jako pogodnego, życzliwego i kompetentnego organizatora życia muzycznego w naszym Regionie,
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Starosta i Kapituła Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła