Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jana Prządki
Prezesa Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, mistrza i nauczyciela gry na instrumentach ludowych, którego wspominać będziemy jako pogodnego, życzliwego i kompetentnego organizatora życia muzycznego w naszym Regionie,
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Starosta i Kapituła Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła